Lọc kết quả


-
-
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Learn Arabic - Private Instruction - 25 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn Arabic - Private Instruction - 25 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,617,075 ₫
Learn Arabic - Private Instruction - 20 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn Arabic - Private Instruction - 20 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,493,660 ₫
Learn Arabic - Private Instruction - 15 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn Arabic - Private Instruction - 15 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,370,245 ₫
Learn Arabic - Private Instruction - 30 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn Arabic - Private Instruction - 30 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
12,740,490 ₫
Tunisian Dialect - Private Instruction - 15 hours per week

Sfax, Tunisia

Tunisian Dialect - Private Instruction - 15 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
4,671,513 ₫
Tunisian Dialect - Private Instruction - 20 hours per week

Sfax, Tunisia

Tunisian Dialect - Private Instruction - 20 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,228,684 ₫
Tunisian Dialect- Private Instruction - 25 hours per week

Sfax, Tunisia

Tunisian Dialect- Private Instruction - 25 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,785,855 ₫
Tunisian Dialect - Private Instruction - 30 hours a week

Sfax, Tunisia

Tunisian Dialect - Private Instruction - 30 hours a week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,343,026 ₫
Learn the Quran - Private Instruction - 15 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn the Quran - Private Instruction - 15 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,308,538 ₫
The Science of Tajwid - Private Instruction - 15 hours per week

Sfax, Tunisia

The Science of Tajwid - Private Instruction - 15 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,308,538 ₫
The Science of Tajwid - Private Instruction - 20 hours per week

Sfax, Tunisia

The Science of Tajwid - Private Instruction - 20 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,078,050 ₫
The Science of Tajwid - Private Instruction - 25 hours per week

Sfax, Tunisia

The Science of Tajwid - Private Instruction - 25 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,847,563 ₫
Learn The Hadith - Private Instruction - 15 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn The Hadith - Private Instruction - 15 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,308,538 ₫
Learn The Hadith - Private Instruction - 20 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn The Hadith - Private Instruction - 20 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,078,050 ₫
Learn The Hadith - Private Instruction - 25 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn The Hadith - Private Instruction - 25 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,847,563 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.