Lọc kết quả


-
-
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Tunisian Dialect - Private Instruction - 30 hours a week

Sfax, Tunisia

Tunisian Dialect - Private Instruction - 30 hours a week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,469,436 ₫
Learn Arabic - Private Instruction - 25 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn Arabic - Private Instruction - 25 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,760,723 ₫
Learn Arabic - Private Instruction - 20 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn Arabic - Private Instruction - 20 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,608,578 ₫
Learn Arabic - Private Instruction - 15 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn Arabic - Private Instruction - 15 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,456,434 ₫
Learn Arabic - Private Instruction - 30 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn Arabic - Private Instruction - 30 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
12,912,867 ₫
Tunisian Dialect - Private Instruction - 15 hours per week

Sfax, Tunisia

Tunisian Dialect - Private Instruction - 15 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
4,734,718 ₫
Tunisian Dialect - Private Instruction - 20 hours per week

Sfax, Tunisia

Tunisian Dialect - Private Instruction - 20 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,312,957 ₫
Tunisian Dialect- Private Instruction - 25 hours per week

Sfax, Tunisia

Tunisian Dialect- Private Instruction - 25 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,891,197 ₫
Learn the Quran - Private Instruction - 15 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn the Quran - Private Instruction - 15 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,380,361 ₫
The Science of Tajwid - Private Instruction - 15 hours per week

Sfax, Tunisia

The Science of Tajwid - Private Instruction - 15 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,380,361 ₫
The Science of Tajwid - Private Instruction - 20 hours per week

Sfax, Tunisia

The Science of Tajwid - Private Instruction - 20 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,173,815 ₫
The Science of Tajwid - Private Instruction - 25 hours per week

Sfax, Tunisia

The Science of Tajwid - Private Instruction - 25 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,967,269 ₫
Learn The Hadith - Private Instruction - 15 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn The Hadith - Private Instruction - 15 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,380,361 ₫
Learn The Hadith - Private Instruction - 20 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn The Hadith - Private Instruction - 20 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,173,815 ₫
Learn The Hadith - Private Instruction - 25 hours per week

Sfax, Tunisia

Learn The Hadith - Private Instruction - 25 hours per week

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,967,269 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.