Lọc kết quả


-
-
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
General English Course

Burlington, Canada

General English Course

English Encounters
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 - 65 tuổi
bắt đầu vào
13,325,100 ₫
Accelerated English Course

Burlington, Canada

Accelerated English Course

English Encounters
Thời lượng: 4 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 - 65 tuổi
bắt đầu vào
79,950,602 ₫
Intensive English

Hamilton, Canada

Intensive English

Metropolitan College
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 12 - 65 tuổi
bắt đầu vào
6,662,550 ₫
General 20

Vancouver, Canada

General 20

LSI Vancouver
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,946,853 ₫
Intensive 30

Toronto, Canada

Intensive 30

LSI Toronto
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,279,363 ₫
Intensive 30

Vancouver, Canada

Intensive 30

LSI Vancouver
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,279,363 ₫
Intensive English (25 lessons/wk)

Toronto, Canada

Intensive English (25 lessons/wk)

Canadian Language Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,634,614 ₫
General English (15 lessons/wk)

Toronto, Canada

General English (15 lessons/wk)

Canadian Language Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
4,987,395 ₫
Intensive 25

Vancouver, Canada

Intensive 25

LSI Vancouver
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,708,287 ₫
Core English (20 lessons/wk)

Toronto, Canada

Core English (20 lessons/wk)

Canadian Language Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,330,040 ₫
Afternoon 10

Toronto, Canada

Afternoon 10

LSI Toronto
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,805,937 ₫
Club 40+ (20 lessons per week plus afternoon activities)

Toronto, Canada

Club 40+ (20 lessons per week plus afternoon activities)

LSI Toronto
Thời lượng: 1 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 40 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
13,800,997 ₫
Power English (30 lessons/wk)

Toronto, Canada

Power English (30 lessons/wk)

Canadian Language Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,786,901 ₫
Afternoon 10

Vancouver, Canada

Afternoon 10

LSI Vancouver
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,805,937 ₫
Club 40+ (20 lessons per week plus afternoon activities)

Vancouver, Canada

Club 40+ (20 lessons per week plus afternoon activities)

LSI Vancouver
Thời lượng: 1 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 40 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
13,800,997 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.