Lọc kết quả


-
-
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
General English Course

Burlington, Canada

General English Course

English Encounters
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 - 65 tuổi
bắt đầu vào
13,699,738 ₫
Accelerated English Course

Burlington, Canada

Accelerated English Course

English Encounters
Thời lượng: 4 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 - 65 tuổi
bắt đầu vào
62,627,374 ₫
Intensive English

Hamilton, Canada

Intensive English

Metropolitan College
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 12 - 65 tuổi
bắt đầu vào
6,849,869 ₫
ESL Private Lessons

Hamilton, Canada

ESL Private Lessons

Metropolitan College
Thời lượng: 1 - 12 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 12 - 65 tuổi
bắt đầu vào
8,806,974 ₫
General 20

Vancouver, Canada

General 20

LSI Vancouver
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,198,396 ₫
Intensive 30

Toronto, Canada

Intensive 30

LSI Toronto
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,568,369 ₫
Intensive 30

Vancouver, Canada

Intensive 30

LSI Vancouver
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,568,369 ₫
Intensive English (25 lessons/wk)

Toronto, Canada

Intensive English (25 lessons/wk)

Canadian Language Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,793,032 ₫
General English (15 lessons/wk)

Toronto, Canada

General English (15 lessons/wk)

Canadian Language Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,127,616 ₫
Core English (20 lessons/wk)

Toronto, Canada

Core English (20 lessons/wk)

Canadian Language Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,479,895 ₫
Afternoon 10

Toronto, Canada

Afternoon 10

LSI Toronto
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,969,172 ₫
Club 40+ (20 lessons per week plus afternoon activities)

Toronto, Canada

Club 40+ (20 lessons per week plus afternoon activities)

LSI Toronto
Thời lượng: 1 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 40 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
14,189,014 ₫
Power English (30 lessons/wk)

Toronto, Canada

Power English (30 lessons/wk)

Canadian Language Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,949,601 ₫
Afternoon 10

Vancouver, Canada

Afternoon 10

LSI Vancouver
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,969,172 ₫
Club 40+ (20 lessons per week plus afternoon activities)

Vancouver, Canada

Club 40+ (20 lessons per week plus afternoon activities)

LSI Vancouver
Thời lượng: 1 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 40 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
14,189,014 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.