Lọc kết quả


-
-
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất

Lời mời đặc biệt

15% discount for all courses from 4-40 weeks until 22 Dec 2017 Show details »

General English 15 Hours Per Week

Preston, Vương Quốc Anh

33 km

General English 15 Hours Per Week

Preston Academy of English
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
5,353,485 ₫
6,298,217 ₫

Lời mời đặc biệt

15% discount for all courses from 4-40 weeks until 22 Dec 2017 Show details »

General English 25 Hours Per Week

Preston, Vương Quốc Anh

33 km

General English 25 Hours Per Week

Preston Academy of English
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
16,197,723 ₫
19,056,144 ₫

Lời mời đặc biệt

15% discount for all courses from 4-40 weeks until 22 Dec 2017 Show details »

General English 30 Hours Per Week

Preston, Vương Quốc Anh

33 km

General English 30 Hours Per Week

Preston Academy of English
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
17,570,411 ₫
20,671,072 ₫

Lời mời đặc biệt

15% discount for all courses from 4-40 weeks until 22 Dec 2017 Show details »

Ladies Only General English 20 Hours Per Week

Preston, Vương Quốc Anh

33 km

Ladies Only General English 20 Hours Per Week

Preston Academy of English
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
15,923,185 ₫
18,733,159 ₫

Lời mời đặc biệt

15% discount for all courses from 4-40 weeks until 22 Dec 2017 Show details »

General English 20 Hours Per Week

Preston, Vương Quốc Anh

33 km

General English 20 Hours Per Week

Preston Academy of English
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
15,374,110 ₫
18,087,188 ₫
Private English Tutor in Blackpool: 10 Private English Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Blackpool, Vương Quốc Anh

30 km

Private English Tutor in Blackpool: 10 Private English Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Blackpool with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
20,025,101 ₫
Private English Tutor in Blackpool: 15 Private English Lessons Per Week with No Accommodation

Blackpool, Vương Quốc Anh

30 km

Private English Tutor in Blackpool: 15 Private English Lessons Per Week with No Accommodation

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Blackpool with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
16,956,739 ₫
Ardmore Residential Multi Activity

Preston, Vương Quốc Anh

33 km

Ardmore Residential Multi Activity

Myerscough College
Thời lượng: 1 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 9 - 17 tuổi
bắt đầu vào
18,442,472 ₫
Ardmore Basketball Academy

Preston, Vương Quốc Anh

33 km

Ardmore Basketball Academy

Myerscough College
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 13 - 19 tuổi
bắt đầu vào
24,450,002 ₫
Ardmore Golf Academy

Preston, Vương Quốc Anh

33 km

Ardmore Golf Academy

Myerscough College
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 13 - 19 tuổi
bắt đầu vào
25,806,541 ₫
English plus horse riding

Preston, Vương Quốc Anh

33 km

English plus horse riding

Myerscough College
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 13 - 19 tuổi
bắt đầu vào
26,355,617 ₫
Leadership + football

Preston, Vương Quốc Anh

33 km

Leadership + football

The Language Gallery
Thời lượng: 2 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 12 - 17 tuổi
bắt đầu vào
77,355,027 ₫
English + football

Preston, Vương Quốc Anh

33 km

English + football

The Language Gallery
Thời lượng: 2 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 12 - 17 tuổi
bắt đầu vào
77,355,027 ₫
English Language Programme

Fleetwood, Vương Quốc Anh

20 km

English Language Programme

Rossall School
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 8
Độ tuổi: 11 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
31,491,086 ₫

Lời mời đặc biệt

15% discount for all courses from 4-40 weeks until 22 Dec 2017 Show details »

Cambridge IELTS Preparation 10 hours per week

Preston, Vương Quốc Anh

33 km

Cambridge IELTS Preparation 10 hours per week

Preston Academy of English
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
3,431,721 ₫
4,037,319 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.