Lọc kết quả


-
-
Group tiếng Anh courses offer the most cost-effective way to learn tiếng Anh
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
English Advance Course (24 hrs/week)

San Diego, Hoa Kỳ

English Advance Course (24 hrs/week)

Connect English Language Institute- Mission Valley
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 24
Độ tuổi: 12 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
12,977,754 ₫
English Max Course (18 hrs/week)

San Diego, Hoa Kỳ

English Max Course (18 hrs/week)

Connect English Language Institute- Mission Valley
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 18
Độ tuổi: 12 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,790,492 ₫
Intensive General English

Bournemouth, Vương Quốc Anh

Intensive General English

ETC International College
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 24
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,796,666 ₫
English Focus Course (12 hrs/week)

San Diego, Hoa Kỳ

English Focus Course (12 hrs/week)

Connect English Language Institute- Mission Valley
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 12
Độ tuổi: 12 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,967,774 ₫
Super Intensive General English

Bournemouth, Vương Quốc Anh

Super Intensive General English

ETC International College
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 28
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,449,777 ₫
English Max Course (18 hrs/week)

San Diego, Hoa Kỳ

English Max Course (18 hrs/week)

Connect English- La Jolla
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 18
Độ tuổi: 15 - 70 tuổi
bắt đầu vào
10,790,492 ₫
Standard General English

Bournemouth, Vương Quốc Anh

Standard General English

ETC International College
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,143,555 ₫
General Purpose Immersion Program (GPIP) Morning

Boca Raton, Hoa Kỳ

General Purpose Immersion Program (GPIP) Morning

inlingua Language School: Boca Raton
Thời lượng: 4 - 48 tuần
Buổi/tuần: 24
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
26,004,114 ₫
English Experience

Tampa, Hoa Kỳ

English Experience

inlingua Tampa
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 22
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,936,310 ₫
English Experience Plus

Tampa, Hoa Kỳ

English Experience Plus

inlingua Tampa
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
11,179,339 ₫
English Experience EVENING (Tourist Visa only)

Orlando, Hoa Kỳ

English Experience EVENING (Tourist Visa only)

Inlingua Orlando
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 22
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,019,960 ₫
English Experience Plus EVENING (F-1 visa required)

Orlando, Hoa Kỳ

English Experience Plus EVENING (F-1 visa required)

Inlingua Orlando
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,019,960 ₫
General Purpose Immersion Program (GPIP) Evening

Boca Raton, Hoa Kỳ

General Purpose Immersion Program (GPIP) Evening

inlingua Language School: Boca Raton
Thời lượng: 4 - 48 tuần
Buổi/tuần: 24
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
32,687,414 ₫

Lời mời đặc biệt

Up to 44,328,508 ₫ discount for some courses from 24-48 weeks Show details »

General Purpose Immersion Program (GPIP)

Western, Hoa Kỳ

General Purpose Immersion Program (GPIP)

inlingua: Weston
Thời lượng: 4 - 48 tuần
Buổi/tuần: 24
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
29,600,944 ₫
Practical ESL Course

Cebu, Philippines

Practical ESL Course

3D Universal Academy
Thời lượng: 1 - 24 tuần
Buổi/tuần: 35
Độ tuổi: 15 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,819,591 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.