Lọc kết quả


-
-
Khóa học tiếng Anh chuyên sâu tại San Diego dành cho các học viên những người muốn học tiếng Anh một cách nhanh chóng nhất có thể vì lý do học tập hoặc nghề nghiệp.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Intensive 30

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive 30

LSI San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
14,943,657 ₫
Intensive English

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive English

EC English Language Schools: San Diego
Thời lượng: 1 - 23 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
15,915,603 ₫
Intensive English

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive English

Kaplan International: San Diego
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 35
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
31,709,712 ₫
English Accelerated Course (30 hrs/week)

San Diego, Hoa Kỳ

English Accelerated Course (30 hrs/week)

Connect English- La Jolla
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 12 - 70 tuổi
bắt đầu vào
15,526,825 ₫
Intensive 30 plus 10 one-to-one lessons

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive 30 plus 10 one-to-one lessons

LSI San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
34,382,561 ₫
ISY – International School Year 30

San Diego, Hoa Kỳ

ISY – International School Year 30

LSI San Diego
Thời lượng: 24 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
204,837,451 ₫
Intensive 30 plus 5 one-to-one lessons

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive 30 plus 5 one-to-one lessons

LSI San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
24,663,109 ₫
One to One (50 lessons per week)

San Diego, Hoa Kỳ

One to One (50 lessons per week)

LSI San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 40
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
100,839,315 ₫
One to One (30 lessons per week)

San Diego, Hoa Kỳ

One to One (30 lessons per week)

LSI San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
61,961,507 ₫
One to One (40 lessons per week)

San Diego, Hoa Kỳ

One to One (40 lessons per week)

LSI San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 40
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
81,400,411 ₫
One-to-One (30 lessons per week)

San Diego, Hoa Kỳ

One-to-One (30 lessons per week)

EC English Language Schools: San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
69,494,082 ₫
Intensive Academic Semester/Year

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive Academic Semester/Year

EC English Language Schools: San Diego
Thời lượng: 24 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
240,070,464 ₫
One-to-One (40 lessons per week)

San Diego, Hoa Kỳ

One-to-One (40 lessons per week)

EC English Language Schools: San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 40
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
91,362,849 ₫
Intensive Academic Semester (6 months)

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive Academic Semester (6 months)

Kaplan International: San Diego
Thời lượng: 24 tuần
Buổi/tuần: 35
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
264,004,615 ₫
Intensive Academic Semester (5 months)

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive Academic Semester (5 months)

Kaplan International: San Diego
Thời lượng: 20 tuần
Buổi/tuần: 35
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
223,182,917 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.