Các khóa học tiếng Anh chuyên sâu tại San Diego

Chọn trong số 23 khóa học tiếng Anh tại California

Khóa học Tiếng Anh chuyên sâu tại San Diego dành cho các học viên những người muốn học Tiếng Anh một cách nhanh chóng nhất có thể vì lý do học tập hoặc nghề nghiệp.

Sắp xếp theo:

Phù hợp nhất
Compare up to 4 courses

Hiển thị 1 - 15 của 23 khóa học

Khóa học, trường học & địa điểm
Học phí
Học phí +
phí nhà ở

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive 30

LSI San Diego

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 52 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
14,733,039 ₫
bắt đầu vào
21,795,157 ₫

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive English

EC English Language Schools: San Diego

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 23 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
15,585,364 ₫
bắt đầu vào
24,230,370 ₫

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive English

Kaplan International: San Diego

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

2 - 52 tuần

Buổi/tuần:

35

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
29,831,360 ₫
bắt đầu vào
41,033,340 ₫

San Diego, Hoa Kỳ

English Accelerated Course (30 hrs/week)

Connect English- La Jolla

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

2 - 52 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

12 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
15,561,012 ₫
Không
 
 

San Diego, Hoa Kỳ

English Accelerated Course (30 hrs/week)

Connect English Language Institute- Mission Valley

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

2 - 52 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

12 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
15,561,012 ₫
Không
 
 

San Diego, Hoa Kỳ

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 52 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
24,473,891 ₫
bắt đầu vào
31,536,009 ₫

San Diego, Hoa Kỳ

ISY 30

LSI San Diego

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

24 - 52 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
199,443,945 ₫
bắt đầu vào
318,525,861 ₫

San Diego, Hoa Kỳ

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 52 tuần

Buổi/tuần:

40

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
81,579,636 ₫
bắt đầu vào
88,641,754 ₫

San Diego, Hoa Kỳ

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 52 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
34,214,743 ₫
bắt đầu vào
41,276,861 ₫

San Diego, Hoa Kỳ

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 52 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
62,097,932 ₫
bắt đầu vào
69,160,050 ₫

San Diego, Hoa Kỳ

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 52 tuần

Buổi/tuần:

40

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
101,061,340 ₫
bắt đầu vào
108,123,458 ₫

San Diego, Hoa Kỳ

One-to-One (40 lessons per week)

EC English Language Schools: San Diego

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 52 tuần

Buổi/tuần:

40

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
86,693,583 ₫
bắt đầu vào
95,338,589 ₫

San Diego, Hoa Kỳ

One-to-One (30 lessons per week)

EC English Language Schools: San Diego

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 52 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
65,994,273 ₫
bắt đầu vào
74,639,279 ₫

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive Academic Semester/Year

EC English Language Schools: San Diego

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

24 - 52 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
234,754,534 ₫
bắt đầu vào
394,626,267 ₫

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive Academic Semester (5 months)

Kaplan International: San Diego

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

20 tuần

Buổi/tuần:

35

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
205,044,935 ₫
bắt đầu vào
314,507,759 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.

Tìm kiếm các khóa học...

Please select at least two items to compare.