Lọc kết quả


-
-
Khóa học tiếng Anh chuyên sâu tại San Diego dành cho các học viên những người muốn học tiếng Anh một cách nhanh chóng nhất có thể vì lý do học tập hoặc nghề nghiệp.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Intensive 30

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive 30

LSI San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
14,714,266 ₫
Intensive English

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive English

EC English Language Schools: San Diego
Thời lượng: 1 - 23 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
15,565,504 ₫
Intensive English

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive English

Kaplan International: San Diego
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 35
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
29,793,348 ₫
English Accelerated Course (30 hrs/week)

San Diego, Hoa Kỳ

English Accelerated Course (30 hrs/week)

Connect English- La Jolla
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 12 - 70 tuổi
bắt đầu vào
15,541,183 ₫
English Accelerated Course (30 hrs/week)

San Diego, Hoa Kỳ

English Accelerated Course (30 hrs/week)

Connect English Language Institute- Mission Valley
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 12 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
15,541,183 ₫
One to One (50 lessons per week)

San Diego, Hoa Kỳ

One to One (50 lessons per week)

LSI San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 40
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
100,932,565 ₫
Intensive 30 plus 5 one-to-one lessons

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive 30 plus 5 one-to-one lessons

LSI San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
24,442,706 ₫
ISY – International School Year 30

San Diego, Hoa Kỳ

ISY – International School Year 30

LSI San Diego
Thời lượng: 24 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
199,189,809 ₫
One to One (30 lessons per week)

San Diego, Hoa Kỳ

One to One (30 lessons per week)

LSI San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
62,018,805 ₫
One to One (40 lessons per week)

San Diego, Hoa Kỳ

One to One (40 lessons per week)

LSI San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 40
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
81,475,685 ₫
Intensive 30 plus 10 one-to-one lessons

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive 30 plus 10 one-to-one lessons

LSI San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
34,171,146 ₫
Intensive Academic Semester/Year

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive Academic Semester/Year

EC English Language Schools: San Diego
Thời lượng: 24 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
234,455,404 ₫
One-to-One (40 lessons per week)

San Diego, Hoa Kỳ

One-to-One (40 lessons per week)

EC English Language Schools: San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 40
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
86,583,116 ₫
One-to-One (30 lessons per week)

San Diego, Hoa Kỳ

One-to-One (30 lessons per week)

EC English Language Schools: San Diego
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
65,910,181 ₫
Intensive Academic Semester (6 months)

San Diego, Hoa Kỳ

Intensive Academic Semester (6 months)

Kaplan International: San Diego
Thời lượng: 24 tuần
Buổi/tuần: 35
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
245,156,688 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.