Lọc kết quả


-
-
Các khóa học tiếng Anh toàn thời gian tại San Francisco là dành cho các học viên ở mọi lứa tuổi những người muốn học tiếng Anh càng nhanh càng tốt vì các lý do học thuật hoặc nghề nghiệp.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Intensive English

San Francisco, Hoa Kỳ

Intensive English

EC English Language Schools: San Francisco
Thời lượng: 1 - 23 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
15,675,377 ₫
Intensive English

San Francisco, Hoa Kỳ

Intensive English

Kaplan International: San Francisco
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 35
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
31,715,298 ₫
One to One (30 lessons per week)

San Francisco, Hoa Kỳ

One to One (30 lessons per week)

LSI San Francisco/Berkeley
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
61,972,421 ₫
ISY – International School Year 30

San Francisco, Hoa Kỳ

ISY – International School Year 30

LSI San Francisco/Berkeley
Thời lượng: 24 - 48 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
204,873,531 ₫
Intensive 30 plus 5 one-to-one lessons

San Francisco, Hoa Kỳ

Intensive 30 plus 5 one-to-one lessons

LSI San Francisco/Berkeley
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 35
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
24,667,454 ₫
One to One (50 lessons per week)

San Francisco, Hoa Kỳ

One to One (50 lessons per week)

LSI San Francisco/Berkeley
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 50
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
100,857,077 ₫
One to One (40 lessons per week)

San Francisco, Hoa Kỳ

One to One (40 lessons per week)

LSI San Francisco/Berkeley
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 40
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
81,414,749 ₫
General 20 plus 10 one-to-one lessons

San Francisco, Hoa Kỳ

General 20 plus 10 one-to-one lessons

LSI San Francisco/Berkeley
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
31,836,812 ₫
Intensive 30 plus 10 one-to-one lessons

San Francisco, Hoa Kỳ

Intensive 30 plus 10 one-to-one lessons

LSI San Francisco/Berkeley
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 40
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
34,388,618 ₫
Intensive 30

San Francisco, Hoa Kỳ

Intensive 30

LSI San Francisco/Berkeley
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
14,946,290 ₫
One-to-One (30 lessons per week)

San Francisco, Hoa Kỳ

One-to-One (30 lessons per week)

EC English Language Schools: San Francisco
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
62,215,450 ₫
One-to-One (40 lessons per week)

San Francisco, Hoa Kỳ

One-to-One (40 lessons per week)

EC English Language Schools: San Francisco
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 40
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
81,657,778 ₫
Intensive Academic Semester/Year

San Francisco, Hoa Kỳ

Intensive Academic Semester/Year

EC English Language Schools: San Francisco
Thời lượng: 24 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
234,280,052 ₫
General English

San Francisco, Hoa Kỳ

General English

ELS Language Centers: San Francisco-Downtown (CA)
Thời lượng: 1 - 48 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
20,657,474 ₫
English for Academic Purposes

San Francisco, Hoa Kỳ

English for Academic Purposes

ELS Language Centers: San Francisco-Downtown (CA)
Thời lượng: 1 - 48 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
21,872,619 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.