Lọc kết quả


-
-
Các khóa học tiếng Anh và nấu ăn tại Vương Quốc Anh là dành cho các học viên những người muốn học tiếng Anh và tham gia vào các lớp học nấu ăn cùng một lúc.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
English plus Cookery

Luân Đôn, Vương Quốc Anh

English plus Cookery

British Study Centres London Central
Thời lượng: 2 tuần
Buổi/tuần: 26
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
28,054,342 ₫
Private Cooking and English Lessons in Reading: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Reading, Vương Quốc Anh

Private Cooking and English Lessons in Reading: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Reading with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
21,081,297 ₫
Private Cooking and English Lessons in Birmingham: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Birmingham, Vương Quốc Anh

Private Cooking and English Lessons in Birmingham: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Birmingham with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
20,432,642 ₫
Private Cooking and English Lessons in Devon: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Devon, Vương Quốc Anh

Private Cooking and English Lessons in Devon: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Devon with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
22,378,608 ₫
Private Cooking and English Lessons in Dover: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Dover, Vương Quốc Anh

Private Cooking and English Lessons in Dover: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Dover with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
22,702,936 ₫
Private Cooking and English Lessons in London: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Luân Đôn, Vương Quốc Anh

Private Cooking and English Lessons in London: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Learn English & Live in Your Teacher's Home in London with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
25,459,721 ₫
Private Cooking and English Lessons in Stratford-upon-Avon: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Stratford-upon-Avon, Vương Quốc Anh

Private Cooking and English Lessons in Stratford-upon-Avon: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Stratford-upon-Avon with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
25,459,721 ₫
Private Cooking and English Lessons in Reading: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with No Accommodation

Reading, Vương Quốc Anh

Private Cooking and English Lessons in Reading: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with No Accommodation

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Reading with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
16,216,383 ₫
Private Cooking and English Lessons in Birmingham: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with No Accommodation

Birmingham, Vương Quốc Anh

Private Cooking and English Lessons in Birmingham: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with No Accommodation

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Birmingham with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
15,567,727 ₫
Private Cooking and English Lessons in Devon: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with No Accommodation

Devon, Vương Quốc Anh

Private Cooking and English Lessons in Devon: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with No Accommodation

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Devon with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
17,513,693 ₫
Private Cooking and English Lessons in Dover: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with No Accommodation

Dover, Vương Quốc Anh

Private Cooking and English Lessons in Dover: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with No Accommodation

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Dover with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
17,838,021 ₫
Private Cooking and English Lessons in London: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with No Accommodation

Luân Đôn, Vương Quốc Anh

Private Cooking and English Lessons in London: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with No Accommodation

Learn English & Live in Your Teacher's Home in London with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
20,594,806 ₫
Private Cooking and English Lessons in Stratford-upon-Avon: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with No Accommodation

Stratford-upon-Avon, Vương Quốc Anh

Private Cooking and English Lessons in Stratford-upon-Avon: 5 Hours of Cooking Lessons and 10 Hours of English Lessons Per Week with No Accommodation

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Stratford-upon-Avon with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
20,594,806 ₫
Private Cooking Lessons in Reading: 5 Hours of Cooking Lessons Per Week with Full Board Homestay with a Host Family

Reading, Vương Quốc Anh

Private Cooking Lessons in Reading: 5 Hours of Cooking Lessons Per Week with Full Board Homestay with a Host Family

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Reading with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
18,973,168 ₫
Private Cooking Lessons in Birmingham: 5 Hours of Cooking Lessons Per Week with Full Board Homestay with a Host Family

Birmingham, Vương Quốc Anh

Private Cooking Lessons in Birmingham: 5 Hours of Cooking Lessons Per Week with Full Board Homestay with a Host Family

Learn English & Live in Your Teacher's Home in Birmingham with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
18,389,378 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.