Những địa điểm hay được lựa chọn

Warszawa
học Tiếng Ba Lan
Warszawa

2 trường học, 20 khóa học chọn

Kraków
học Tiếng Ba Lan
Kraków

1 trường học, 11 khóa học chọn

Sopot
học Tiếng Ba Lan
Sopot

1 trường học, 7 khóa học chọn

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Ba Lan

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Ba Lan nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Ba Lan tổng quát

Các khóa học tiếng Ba Lan tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Ba Lan của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Ba Lan chuyên sâu !in !region có trung bình 30 tiết/tuần.

Kinh doanh

Khóa học tiếng Ba Lan thương mại

Các bài học tiếng Ba Lan một đối một là dành cho giám đốc điều hành kinh doanh và các chuyên gia, những người muốn học tiếng Ba Lan càng nhanh càng tốt với những bài học tùy chỉnh và một giáo viên tiếng Ba Lan riêng.

Chuyên nghiệp

Các khóa học tiếng Ba Lan chuyên sâu

Các khóa học tiếng Ba Lan chuyên ngành là dành cho các chuyên gia, những người muốn học tiếng Ba Lan ở một khu vực cụ thể, chẳng hạn như kinh doanh, y học, luật, hàng không, và dịch vụ khách hàng.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Ba Lan đặc biệt

Các khóa học tiếng Ba Lan chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Ba Lan và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.