Các khóa học tiếng Pháp chuyên sâu ở Nice

Chọn trong số 9 khóa học tiếng Pháp tại Provence-Alpes-Côte d'Azur

Khóa học Tiếng Pháp chuyên sâu tại Nice dành cho các học viên những người muốn học Tiếng Pháp một cách nhanh chóng nhất có thể vì lý do học tập hoặc nghề nghiệp.

Sắp xếp theo:

Phù hợp nhất
Compare up to 4 courses

Hiển thị 9 khóa học

Khóa học, trường học & địa điểm
Học phí
Học phí +
phí nhà ở

Nice, Pháp

Intensive Course

alpha.b Institut Linguistique

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 24 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,851,213 ₫
bắt đầu vào
14,959,172 ₫

Nice, Pháp

Work experience at an organic farm

International House: Nice

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

2 tuần

Buổi/tuần:

35

Độ tuổi

17 - 65 tuổi
bắt đầu vào
19,247,984 ₫
bắt đầu vào
35,653,984 ₫

Nice, Pháp

Private Lessons (30)

International House: Nice

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 52 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
46,117,653 ₫
bắt đầu vào
55,160,330 ₫

Nice, Pháp

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 8 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
22,813,383 ₫
bắt đầu vào
31,856,060 ₫

Nice, Pháp

Home tutoring (30)

International House: Nice

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 52 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
55,289,511 ₫
bắt đầu vào
56,968,866 ₫

Nice, Pháp

30+ French Course

alpha.b Institut Linguistique

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 4 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

30 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
14,855,827 ₫
bắt đầu vào
18,963,786 ₫

Nice, Pháp

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 48 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,205,307 ₫
bắt đầu vào
16,199,310 ₫

Nice, Pháp

Intensive Course

Sprachcaffe Nizza

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 52 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,301,040 ₫
bắt đầu vào
15,760,095 ₫

Nice, Pháp

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 52 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
35,653,984 ₫
bắt đầu vào
42,113,039 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.

Tìm kiếm các khóa học...

Please select at least two items to compare.