Lọc kết quả


-
-
tiếng Tây Ban Nha courses and arts classes in Barcelona are for students who want to study tiếng Tây Ban Nha and take part in art classes at the same time.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Flamenco or Salsa

Barcelona, Tây Ban Nha

Flamenco or Salsa

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 8
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
4,434,590 ₫
Flamenco / Salsa 8 lessons

Barcelona, Tây Ban Nha

Flamenco / Salsa 8 lessons

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 8
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,013,590 ₫
Flamenco/Salsa (3 lessons)

Barcelona, Tây Ban Nha

Flamenco/Salsa (3 lessons)

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 3
Độ tuổi: 14 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,006,795 ₫
Spanish & Flamenco

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish & Flamenco

Expanish
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 22
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,012,231 ₫
Spanish & Salsa

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish & Salsa

Expanish
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 22
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,012,231 ₫
Private Flamenco Dancing and Spanish Lessons in Barcelona: 4 Hours of Flamenco Dancing Lessons and 10 Hours of Spanish Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Barcelona, Tây Ban Nha

Private Flamenco Dancing and Spanish Lessons in Barcelona: 4 Hours of Flamenco Dancing Lessons and 10 Hours of Spanish Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Learn Spanish & Live in Your Teacher's Home in Barcelona with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 14
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
36,907,233 ₫
Private Flamenco Dancing and Spanish Lessons in Barcelona: 4 Hours of Flamenco Dancing Lessons and 10 Hours of Spanish Lessons Per Week with No Accommodation

Barcelona, Tây Ban Nha

Private Flamenco Dancing and Spanish Lessons in Barcelona: 4 Hours of Flamenco Dancing Lessons and 10 Hours of Spanish Lessons Per Week with No Accommodation

Learn Spanish & Live in Your Teacher's Home in Barcelona with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 14
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
31,185,182 ₫
Private Flamenco Dancing Lessons in Barcelona: 4 Hours of Flamenco Dancing Lessons Per Week with Full Board Homestay with a Host Family

Barcelona, Tây Ban Nha

Private Flamenco Dancing Lessons in Barcelona: 4 Hours of Flamenco Dancing Lessons Per Week with Full Board Homestay with a Host Family

Learn Spanish & Live in Your Teacher's Home in Barcelona with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 4
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
33,216,510 ₫
Private Flamenco Dancing Lessons in Barcelona: 4 Hours of Flamenco Dancing Lessons Per Week with No Accommodation

Barcelona, Tây Ban Nha

Private Flamenco Dancing Lessons in Barcelona: 4 Hours of Flamenco Dancing Lessons Per Week with No Accommodation

Learn Spanish & Live in Your Teacher's Home in Barcelona with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 4
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
28,066,664 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.