Lọc kết quả


-
-
Các khóa học tiếng Tây Ban Nha kinh doanh nhóm tại Barcelona là dành cho giám đốc điều hành kinh doanh và các chuyên gia, những người muốn học tiếng Tây Ban Nha kinh doanh trong nhóm nhỏ ít hơn 6 học viên.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Intensive Spanish Course

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish Course

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
6,551,749 ₫
Super-Intensive Spanish Course

Barcelona, Tây Ban Nha

Super-Intensive Spanish Course

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
7,410,057 ₫
Super-Intensive & Conversation Course

Barcelona, Tây Ban Nha

Super-Intensive & Conversation Course

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
8,268,365 ₫
Intensive PLUS (20 intensive lessons + 5 conversation Spanish)

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive PLUS (20 intensive lessons + 5 conversation Spanish)

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 14 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,267,006 ₫
Intensive & Conversation

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive & Conversation

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
7,410,057 ₫
Intensive Course (20h/week) + Private tuition (5h/week)

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Course (20h/week) + Private tuition (5h/week)

International House Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
12,445,462 ₫
Intensive Spanish 15

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 15

Metrocultura Barcelona
Thời lượng: 1 - 48 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
4,577,641 ₫
Intensive Spanish 15 + Private tuition 5

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 15 + Private tuition 5

Metrocultura Barcelona
Thời lượng: 1 - 48 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,979,544 ₫
Intensive Spanish

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish

Proyecto Espanol: Barcelona
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,583,078 ₫
Super-Intensive Spanish

Barcelona, Tây Ban Nha

Super-Intensive Spanish

Proyecto Espanol: Barcelona
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
14,877,334 ₫
Intensive Spanish 30

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 30

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
11,158,001 ₫
Intensive Spanish 15

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 15

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 14 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,550,390 ₫
Standard Course: 15 hours per week

Barcelona, Tây Ban Nha

Standard Course: 15 hours per week

Proyecto Espanol: Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
4,577,641 ₫
Intensive Spanish 25

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 25

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,010,872 ₫
Intensive Spanish 20

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 20

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 14 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,694,800 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.