Lọc kết quả


-
-
Khóa học tiếng Tây Ban Nha chuyên sâu tại Barcelona dành cho các học viên những người muốn học tiếng Tây Ban Nha một cách nhanh chóng nhất có thể vì lý do học tập hoặc nghề nghiệp.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Super-Intensive & Conversation Course

Barcelona, Tây Ban Nha

Super-Intensive & Conversation Course

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
8,268,365 ₫
Intensive 30

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive 30

Linguaschools Barcelona
Thời lượng: 1 - 32 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
8,010,872 ₫
Super-Intensive + Private (20 + 5)

Barcelona, Tây Ban Nha

Super-Intensive + Private (20 + 5)

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
11,701,596 ₫
Private lessons 30 p/w

Barcelona, Tây Ban Nha

Private lessons 30 p/w

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
31,757,387 ₫
Intensive Course +  Art Courses (Ceramics, clay sculpture, or drawing and painting) 12 hours

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Course + Art Courses (Ceramics, clay sculpture, or drawing and painting) 12 hours

International House Barcelona
Thời lượng: 1 - 4 tuần
Buổi/tuần: 32
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,008,154 ₫
Intensive Course +  Art Courses (Ceramics, clay sculpture, or drawing and painting) 24 hours

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Course + Art Courses (Ceramics, clay sculpture, or drawing and painting) 24 hours

International House Barcelona
Thời lượng: 1 - 4 tuần
Buổi/tuần: 44
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,008,154 ₫
Intensive Spanish 30

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 30

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
11,158,001 ₫
Intensive 30

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive 30

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 14 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
11,587,155 ₫
Premium Executive Program 2.0

Barcelona, Tây Ban Nha

Premium Executive Program 2.0

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
19,884,130 ₫
Intensive Course

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Course

Sprachcaffe Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,724,770 ₫
One-to-One Course - 6 Lessons Daily

Barcelona, Tây Ban Nha

One-to-One Course - 6 Lessons Daily

Sprachcaffe Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
26,607,540 ₫
Intensive 20+10

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive 20+10

Linguaschools Barcelona
Thời lượng: 1 - 32 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
15,020,386 ₫
Intensive Spanish 30

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 30

Expanish
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,440,026 ₫
Intensive Spanish 20+10

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 20+10

Expanish
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
15,592,591 ₫
JANUARY TERM 2015 (5th until 22nd of January)

Barcelona, Tây Ban Nha

JANUARY TERM 2015 (5th until 22nd of January)

Barcelona International College
Thời lượng: 3 tuần
Buổi/tuần: 45
Độ tuổi: 17 - 75 tuổi
bắt đầu vào
87,596,561 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.