Lọc kết quả


-
-
Các chương trình thực tập và khóa học !lânguage là dành cho người lớn những người muốn học tiếng Tây Ban Nha và tích lũy kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp cùng một lúc. Các chương trình thực tập sinh đều không được trả tiền.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Intensive course (4 weeks) + Internship (8 or more weeks)

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive course (4 weeks) + Internship (8 or more weeks)

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 8 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
46,348,619 ₫
Internship only (8-12 weeks)

Barcelona, Tây Ban Nha

Internship only (8-12 weeks)

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 8 - 12 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
21,743,796 ₫
Internship (minimum 8 weeks)

Barcelona, Tây Ban Nha

Internship (minimum 8 weeks)

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 5 - 12 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
21,743,796 ₫
Intensive course (4 weeks) & Internship (8-12 weeks)

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive course (4 weeks) & Internship (8-12 weeks)

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 12 - 16 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 - 30 tuổi
bắt đầu vào
43,201,490 ₫
Spanish (4 weeks Intensive 25 Course)  + Internship

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish (4 weeks Intensive 25 Course) + Internship

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 12 - 16 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 14 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
45,491,455 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.