Lọc kết quả


-
-
Các khóa học tiếng Tây Ban Nha dành cho trẻ em tại Barcelona là dành cho những trẻ em muốn học tiếng Tây Ban Nha vào mùa hè hoặc quanh năm.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
FAMILY PROGRAM - LA NOGUERA PACK

Barcelona, Tây Ban Nha

FAMILY PROGRAM - LA NOGUERA PACK

Learn and Travel
Thời lượng: 1 - 3 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 3 - 75 tuổi
bắt đầu vào
20,170,232 ₫
FAMILY PROGRAM - EXPERIENCE PACK

Barcelona, Tây Ban Nha

FAMILY PROGRAM - EXPERIENCE PACK

Learn and Travel
Thời lượng: 1 - 3 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 3 - 75 tuổi
bắt đầu vào
20,170,232 ₫
One to One (5 private lessons) 1 student

Barcelona, Tây Ban Nha

One to One (5 private lessons) 1 student

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,152,565 ₫
One to One (10 private lessons) 1 student

Barcelona, Tây Ban Nha

One to One (10 private lessons) 1 student

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 1 - 10 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
11,873,257 ₫
One to One (1 private lesson) 1 student

Barcelona, Tây Ban Nha

One to One (1 private lesson) 1 student

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 1
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
4,005,436 ₫
Private Spanish Tutor in Barcelona: 10 Private Spanish Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Barcelona, Tây Ban Nha

Private Spanish Tutor in Barcelona: 10 Private Spanish Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Learn Spanish & Live in Your Teacher's Home in Barcelona with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
26,893,643 ₫
Private Spanish Tutor in Barcelona: 15 Private Spanish Lessons Per Week with No Accommodation

Barcelona, Tây Ban Nha

Private Spanish Tutor in Barcelona: 15 Private Spanish Lessons Per Week with No Accommodation

Learn Spanish & Live in Your Teacher's Home in Barcelona with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
24,032,617 ₫
MERCADAL -COURSES PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN OF 8 TO 11 YEARS

Barcelona, Tây Ban Nha

MERCADAL -COURSES PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN OF 8 TO 11 YEARS

Learn and Travel
Thời lượng: 1 - 3 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 8 - 11 tuổi
bắt đầu vào
23,317,361 ₫
Almatà -COURSES PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN FROM 12 TO 15 YEARS

Barcelona, Tây Ban Nha

Almatà -COURSES PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN FROM 12 TO 15 YEARS

Learn and Travel
Thời lượng: 1 - 3 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 3 - 75 tuổi
bắt đầu vào
23,317,361 ₫
Spanish Day Camp (Monday to Friday from 9:15 a.m. to 7:30 p.m.)

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish Day Camp (Monday to Friday from 9:15 a.m. to 7:30 p.m.)

Barcelona Summer Camp (Junior)
Thời lượng: 2 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 5 - 17 tuổi
bắt đầu vào
43,344,542 ₫
Spanish Language Course Only (Monday to Friday from 9:30 a.m. to 1:00 p.m.)

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish Language Course Only (Monday to Friday from 9:30 a.m. to 1:00 p.m.)

Barcelona Summer Camp (Junior)
Thời lượng: 2 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 5 - 17 tuổi
bắt đầu vào
43,344,542 ₫
Spanish Summer Camp (Residence Hall, full board & activities), Ages 5-17

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish Summer Camp (Residence Hall, full board & activities), Ages 5-17

Barcelona Summer Camp (Junior)
Thời lượng: 2 - 8 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 5 - 17 tuổi
bắt đầu vào
47,349,978 ₫
Spanish Language Course Only Camp (Monday to Friday from 9:30 a.m. to 1:00 p.m.)

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish Language Course Only Camp (Monday to Friday from 9:30 a.m. to 1:00 p.m.)

Barcelona Summer Camp (Junior)
Thời lượng: 2 - 6 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 5 - 17 tuổi
bắt đầu vào
13,017,668 ₫
Spanish Day Camp (Monday to Friday from 9:15 a.m. to 7:30 p.m.)

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish Day Camp (Monday to Friday from 9:15 a.m. to 7:30 p.m.)

Barcelona Summer Camp (Junior)
Thời lượng: 2 - 8 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 5 - 17 tuổi
bắt đầu vào
22,745,155 ₫
Spanish Summer Camp (Residence Hall, full board & Activities)

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish Summer Camp (Residence Hall, full board & Activities)

Barcelona Summer Camp (Junior)
Thời lượng: 2 - 6 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 5 - 17 tuổi
bắt đầu vào
47,349,978 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.