Lọc kết quả


-
-
Các khóa học tiếng Tây Ban Nha buổi sáng tại Barcelona là dành cho các học viên những người muốn học tiếng Tây Ban Nha vào buổi sáng để dành thời gian làm việc hoặc tham quan vào buổi chiều và buổi tối.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Standard Spanish

Barcelona, Tây Ban Nha

Standard Spanish

Kingsbrook Idiomas
Thời lượng: 1 - 48 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 14 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
4,148,487 ₫
Spanish Intensive Plus Course

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish Intensive Plus Course

Kingsbrook Idiomas
Thời lượng: 1 - 48 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 14 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,296,975 ₫
Intensive Spanish Course

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish Course

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
6,551,749 ₫
Super-Intensive Spanish Course

Barcelona, Tây Ban Nha

Super-Intensive Spanish Course

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
7,410,057 ₫

Lời mời đặc biệt

1 free week for every 3 weeks purchased for some courses from 1-1 weeks until 31 Dec 2017 Show details »

Intensive Course

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Course

International House Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,008,154 ₫
30 Weeks Spanish Plus Intensive

Barcelona, Tây Ban Nha

30 Weeks Spanish Plus Intensive

Speakeasy Language School
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
1,001,359 ₫
Intensive Spanish 20 + 5 Private Lessons

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 20 + 5 Private Lessons

Pylmon Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,013,590 ₫
Intensive & Conversation

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive & Conversation

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
7,410,057 ₫
Spanish & Flamenco course 20+3

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish & Flamenco course 20+3

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
9,298,334 ₫
Courses for Over 50s

Barcelona, Tây Ban Nha

Courses for Over 50s

International House Barcelona
Thời lượng: 2 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 50 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
13,446,821 ₫
42 Weeks Spanish Plus Intensive

Barcelona, Tây Ban Nha

42 Weeks Spanish Plus Intensive

Speakeasy Language School
Thời lượng: 42 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
121,020,249 ₫
36 Weeks Spanish Plus Intensive

Barcelona, Tây Ban Nha

36 Weeks Spanish Plus Intensive

Speakeasy Language School
Thời lượng: 36 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
92,411,135 ₫
24 Weeks Spanish Plus Intensive

Barcelona, Tây Ban Nha

24 Weeks Spanish Plus Intensive

Speakeasy Language School
Thời lượng: 24 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
69,522,928 ₫
Intensive Spanish 15

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 15

Metrocultura Barcelona
Thời lượng: 1 - 48 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
4,577,641 ₫
Intensive Spanish 15 + Private tuition 5

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 15 + Private tuition 5

Metrocultura Barcelona
Thời lượng: 1 - 48 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,979,544 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.