Lọc kết quả


-
-
Các khóa học tiếng Tây Ban Nha chuyên biệt tại Barcelona là dành cho những người muốn học tiếng Tây Ban Nha và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Flamenco or Salsa

Barcelona, Tây Ban Nha

Flamenco or Salsa

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 8
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
4,434,590 ₫
Mediterranean & Spanish Cooking

Barcelona, Tây Ban Nha

Mediterranean & Spanish Cooking

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 2 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 14 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
14,162,078 ₫
Flamenco/Salsa (3 lessons)

Barcelona, Tây Ban Nha

Flamenco/Salsa (3 lessons)

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 3
Độ tuổi: 14 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,006,795 ₫
Mediterranean & Spanish Cooking Workshop

Barcelona, Tây Ban Nha

Mediterranean & Spanish Cooking Workshop

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 2 tuần
Buổi/tuần: 3
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,437,308 ₫
Flamenco / Salsa 8 lessons

Barcelona, Tây Ban Nha

Flamenco / Salsa 8 lessons

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 8
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,013,590 ₫
Spanish Plus Sightseeing

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish Plus Sightseeing

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 2
Độ tuổi: 14 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
3,290,180 ₫
Spanish & Flamenco

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish & Flamenco

Expanish
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 22
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,012,231 ₫
Spanish in the City

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish in the City

Expanish
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 26
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
13,875,975 ₫
Spanish & Salsa

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish & Salsa

Expanish
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 22
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,012,231 ₫
Private Golf and Spanish Lessons in Barcelona: 3 Hours of Golf Lessons and 10 Hours of Spanish Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Barcelona, Tây Ban Nha

Private Golf and Spanish Lessons in Barcelona: 3 Hours of Golf Lessons and 10 Hours of Spanish Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Learn Spanish & Live in Your Teacher's Home in Barcelona with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 13
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
40,340,464 ₫
Private Tennis and Spanish Lessons in Barcelona: 3 Hours of Tennis Lessons and 10 Hours of Spanish Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Barcelona, Tây Ban Nha

Private Tennis and Spanish Lessons in Barcelona: 3 Hours of Tennis Lessons and 10 Hours of Spanish Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Learn Spanish & Live in Your Teacher's Home in Barcelona with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 13
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
33,330,951 ₫
Private Guided Shopping Tours and Spanish Lessons in Barcelona: 5 Hours of Guided Shopping Tour and 10 Hours of Spanish Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Barcelona, Tây Ban Nha

Private Guided Shopping Tours and Spanish Lessons in Barcelona: 5 Hours of Guided Shopping Tour and 10 Hours of Spanish Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Learn Spanish & Live in Your Teacher's Home in Barcelona with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
28,467,207 ₫
Private Tour Guide and Spanish Lessons in Barcelona: 5 Hours of Guided Sightseeing Tour and 10 Hours of Spanish Lessons Per Week with No Accommodation

Barcelona, Tây Ban Nha

Private Tour Guide and Spanish Lessons in Barcelona: 5 Hours of Guided Sightseeing Tour and 10 Hours of Spanish Lessons Per Week with No Accommodation

Learn Spanish & Live in Your Teacher's Home in Barcelona with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
26,178,387 ₫
Private Tour Guide in Barcelona: 10 Hours of Private Guided Sightseeing Tours with No Accommodation

Barcelona, Tây Ban Nha

Private Tour Guide in Barcelona: 10 Hours of Private Guided Sightseeing Tours with No Accommodation

Learn Spanish & Live in Your Teacher's Home in Barcelona with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
25,463,130 ₫
Private Golf and Spanish Lessons in Barcelona: 3 Hours of Golf Lessons and 10 Hours of Spanish Lessons Per Week with No Accommodation

Barcelona, Tây Ban Nha

Private Golf and Spanish Lessons in Barcelona: 3 Hours of Golf Lessons and 10 Hours of Spanish Lessons Per Week with No Accommodation

Learn Spanish & Live in Your Teacher's Home in Barcelona with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 13
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
34,618,413 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.