Lọc kết quả


-
-
tiếng Tây Ban Nha summer camps in Barcelona are for children and teenagers who want to study tiếng Tây Ban Nha in the summer. Most summer camps include housing, meals, activities and supervision.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
FAMILY PROGRAM - LA NOGUERA PACK

Barcelona, Tây Ban Nha

FAMILY PROGRAM - LA NOGUERA PACK

Learn and Travel
Thời lượng: 1 - 3 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 3 - 75 tuổi
bắt đầu vào
20,170,232 ₫
FAMILY PROGRAM - EXPERIENCE PACK

Barcelona, Tây Ban Nha

FAMILY PROGRAM - EXPERIENCE PACK

Learn and Travel
Thời lượng: 1 - 3 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 3 - 75 tuổi
bắt đầu vào
20,170,232 ₫
JANUARY TERM 2015 (5th until 22nd of January)

Barcelona, Tây Ban Nha

JANUARY TERM 2015 (5th until 22nd of January)

Barcelona International College
Thời lượng: 3 tuần
Buổi/tuần: 45
Độ tuổi: 17 - 75 tuổi
bắt đầu vào
87,596,561 ₫
SPRING TERM (7th of January until 24th of April 2015)

Barcelona, Tây Ban Nha

SPRING TERM (7th of January until 24th of April 2015)

Barcelona International College
Thời lượng: 16 tuần
Buổi/tuần: 45
Độ tuổi: 18 - 46 tuổi
bắt đầu vào
291,584 ₫
SUMMER TERM I (28th of May until 1st of July)

Barcelona, Tây Ban Nha

SUMMER TERM I (28th of May until 1st of July)

Barcelona International College
Thời lượng: 6 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 20 - 18 tuổi
bắt đầu vào
108,128,904 ₫
Private Spanish Tutor in Barcelona: 10 Private Spanish Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Barcelona, Tây Ban Nha

Private Spanish Tutor in Barcelona: 10 Private Spanish Lessons Per Week with Full Board Homestay at a Teacher's Home

Learn Spanish & Live in Your Teacher's Home in Barcelona with Home Language International
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 1 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
26,893,643 ₫
Junior Standard Course + Activities + Residence - Twin Room - Full Board

Barcelona, Tây Ban Nha

Junior Standard Course + Activities + Residence - Twin Room - Full Board

Sprachcaffe Barcelona
Thời lượng: 1 - 12 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 14 - 21 tuổi
bắt đầu vào
21,028,540 ₫
MERCADAL -COURSES PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN OF 8 TO 11 YEARS

Barcelona, Tây Ban Nha

MERCADAL -COURSES PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN OF 8 TO 11 YEARS

Learn and Travel
Thời lượng: 1 - 3 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 8 - 11 tuổi
bắt đầu vào
23,317,361 ₫
Almatà -COURSES PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN FROM 12 TO 15 YEARS

Barcelona, Tây Ban Nha

Almatà -COURSES PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN FROM 12 TO 15 YEARS

Learn and Travel
Thời lượng: 1 - 3 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 3 - 75 tuổi
bắt đầu vào
23,317,361 ₫
Transsegre-COURSE PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN 16 TO 17 YEARS

Barcelona, Tây Ban Nha

Transsegre-COURSE PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN 16 TO 17 YEARS

Learn and Travel
Thời lượng: 1 - 3 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 16 - 75 tuổi
bắt đầu vào
23,317,361 ₫
Junior Program

Barcelona, Tây Ban Nha

Junior Program

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 2 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 14 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
36,048,926 ₫
Global Junior Program

Barcelona, Tây Ban Nha

Global Junior Program

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 2 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 14 - 17 tuổi
bắt đầu vào
36,048,926 ₫
Junior Standard Course + Activities + Homestay - Twin Room - Full Board

Barcelona, Tây Ban Nha

Junior Standard Course + Activities + Homestay - Twin Room - Full Board

Sprachcaffe Barcelona
Thời lượng: 1 - 13 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 14 - 21 tuổi
bắt đầu vào
15,163,437 ₫
Junior Intensive Course + Activities + Residence - Twin Room - Full Board

Barcelona, Tây Ban Nha

Junior Intensive Course + Activities + Residence - Twin Room - Full Board

Sprachcaffe Barcelona
Thời lượng: 1 - 12 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 14 - 21 tuổi
bắt đầu vào
22,459,053 ₫
Junior Intensive Course + Activities + Homestay - Twin Room - Full Board

Barcelona, Tây Ban Nha

Junior Intensive Course + Activities + Homestay - Twin Room - Full Board

Sprachcaffe Barcelona
Thời lượng: 1 - 13 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 14 - 21 tuổi
bắt đầu vào
16,593,950 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.