Lọc kết quả


-
-
Các khóa học tiếng Tây Ban Nha vào các kỳ nghỉ tại Barcelona dành cho các du khách những người muốn học tiếng Tây Ban Nha bán thời gian trong các kỳ nghỉ.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Standard Spanish

Barcelona, Tây Ban Nha

Standard Spanish

Kingsbrook Idiomas
Thời lượng: 1 - 48 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 14 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
4,148,487 ₫
Semi-intensive 10 hours

Barcelona, Tây Ban Nha

Semi-intensive 10 hours

Speakeasy Language School
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
3,976,826 ₫
Intensive 10

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive 10

Linguaschools Barcelona
Thời lượng: 1 - 50 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
3,862,385 ₫
FAMILY PROGRAM - LA NOGUERA PACK

Barcelona, Tây Ban Nha

FAMILY PROGRAM - LA NOGUERA PACK

Learn and Travel
Thời lượng: 1 - 3 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 3 - 75 tuổi
bắt đầu vào
20,170,232 ₫
FAMILY PROGRAM - EXPERIENCE PACK

Barcelona, Tây Ban Nha

FAMILY PROGRAM - EXPERIENCE PACK

Learn and Travel
Thời lượng: 1 - 3 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 3 - 75 tuổi
bắt đầu vào
20,170,232 ₫
Christmas course

Barcelona, Tây Ban Nha

Christmas course

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 2 tuần
Buổi/tuần: 16
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
6,551,749 ₫
Private lessons 10 p/w

Barcelona, Tây Ban Nha

Private lessons 10 p/w

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
13,160,719 ₫
Club 50+

Barcelona, Tây Ban Nha

Club 50+

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 2 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
10,156,642 ₫
Courses for Over 50s

Barcelona, Tây Ban Nha

Courses for Over 50s

International House Barcelona
Thời lượng: 2 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 50 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
13,446,821 ₫
Private tuition 5h/week

Barcelona, Tây Ban Nha

Private tuition 5h/week

International House Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,866,462 ₫
Private tuition 10h/week

Barcelona, Tây Ban Nha

Private tuition 10h/week

International House Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
12,874,616 ₫
Night Extensive

Barcelona, Tây Ban Nha

Night Extensive

Speakeasy Language School
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 6
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
3,461,841 ₫
Semi-intensive Spanish 4

Barcelona, Tây Ban Nha

Semi-intensive Spanish 4

Metrocultura Barcelona
Thời lượng: 4 - 24 tuần
Buổi/tuần: 4
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
3,376,011 ₫
Private tuition

Barcelona, Tây Ban Nha

Private tuition

Metrocultura Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 4
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
3,490,452 ₫
Intensive Spanish 15

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 15

Metrocultura Barcelona
Thời lượng: 1 - 48 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
4,577,641 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.