Lọc kết quả


-
-
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Group Course Standard (20 les/wk)

Sosua, Cộng hòa Dominica

Group Course Standard (20 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 2 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,221,281 ₫
Private Lessons Standard (20 les/wk)

Sosua, Cộng hòa Dominica

Private Lessons Standard (20 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 - 20 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,949,277 ₫
Group Course Intensive (30 les/wk)

Sosua, Cộng hòa Dominica

Group Course Intensive (30 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 - 25 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,250,620 ₫
Spanish PLUS (20 + 10 les/wk)

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish PLUS (20 + 10 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 - 15 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,434,608 ₫
Spanish & Scuba Diving PADI Beginner Dive Course OWD

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Scuba Diving PADI Beginner Dive Course OWD

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
16,743,906 ₫
Spanish & Windsurfing Beginner Course

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Windsurfing Beginner Course

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,463,947 ₫
Spanish & Kite surfing Beginner Course

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Kite surfing Beginner Course

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
18,199,898 ₫
Spanish & Volunteering

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Volunteering

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
17,471,902 ₫
Spanish & Dancing

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Dancing

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 2 - 3 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
13,346,592 ₫
Spanish & Culture

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Culture

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 2 - 8 tuần
Buổi/tuần: 24
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
12,011,932 ₫
Spanish PLUS Intensive (30 + 10 les/wk)

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish PLUS Intensive (30 + 10 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 - 15 tuần
Buổi/tuần: 40
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
13,103,926 ₫
DELE Preparation Course (20+10 les/wk)

Sosua, Cộng hòa Dominica

DELE Preparation Course (20+10 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 3 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
24,145,440 ₫
DELE Preparation Private Lessons (20 les/week)

Sosua, Cộng hòa Dominica

DELE Preparation Private Lessons (20 les/week)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 2 - 9 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
17,957,232 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.