Lọc kết quả


-
-
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Group Course Standard (20 les/wk)

Sosua, Cộng hòa Dominica

Group Course Standard (20 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
5,590,408 ₫
Private Lessons Standard (20 les/wk)

Sosua, Cộng hòa Dominica

Private Lessons Standard (20 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 - 20 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,965,509 ₫
Group Course Intensive (30 les/wk)

Sosua, Cộng hòa Dominica

Group Course Intensive (30 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 - 25 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,264,081 ₫
Spanish PLUS (20 + 10 les/wk)

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish PLUS (20 + 10 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 - 15 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,451,632 ₫
Private Lesson One-to-One

Sosua, Cộng hòa Dominica

Private Lesson One-to-One

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 - 5 tuần
Buổi/tuần: 2
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
1,069,469 ₫
Spanish & Scuba Diving PADI Beginner Dive Course OWD

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Scuba Diving PADI Beginner Dive Course OWD

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
16,771,223 ₫
Spanish & Windsurfing Beginner Course

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Windsurfing Beginner Course

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,479,387 ₫
Spanish & Kite surfing Beginner Course

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Kite surfing Beginner Course

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
18,229,590 ₫
Spanish & Volunteering

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Volunteering

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
17,500,406 ₫
Spanish & Dancing

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Dancing

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 - 3 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,656,428 ₫
Spanish & Culture

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Culture

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 - 8 tuần
Buổi/tuần: 24
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,048,775 ₫
Spanish PLUS Intensive (30 + 10 les/wk)

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish PLUS Intensive (30 + 10 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 1 - 15 tuần
Buổi/tuần: 40
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
13,125,305 ₫
DELE Preparation Course (20+10 les/wk)

Sosua, Cộng hòa Dominica

DELE Preparation Course (20+10 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 3 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
24,184,832 ₫
DELE Preparation Private Lessons (20 les/week)

Sosua, Cộng hòa Dominica

DELE Preparation Private Lessons (20 les/week)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)
Thời lượng: 2 - 9 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
17,986,529 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.