Các khóa học tiếng Tây Ban Nha trong Sosua

Chọn trong số 13 khóa học tiếng Tây Ban Nha tại Puerto Plata

Sắp xếp theo:

Phù hợp nhất
Compare up to 4 courses

Hiển thị 13 khóa học

Khóa học, trường học & địa điểm
Học phí
Học phí +
phí nhà ở

Sosua, Cộng hòa Dominica

Private Lessons Standard (20 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 20 tuần

Buổi/tuần:

20

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,984,374 ₫
bắt đầu vào
13,880,715 ₫

Sosua, Cộng hòa Dominica

Group Course Standard (20 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

2 - 52 tuần

Buổi/tuần:

20

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,253,810 ₫
bắt đầu vào
17,046,491 ₫

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Scuba Diving PADI Beginner Dive Course OWD

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 tuần

Buổi/tuần:

20

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
16,802,970 ₫
bắt đầu vào
20,699,311 ₫

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Kite surfing Beginner Course

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 tuần

Buổi/tuần:

20

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
18,264,098 ₫
bắt đầu vào
22,160,439 ₫

Sosua, Cộng hòa Dominica

Group Course Intensive (30 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 25 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,279,725 ₫
bắt đầu vào
12,176,065 ₫

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish PLUS (20 + 10 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 15 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,471,416 ₫
bắt đầu vào
14,367,757 ₫

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish PLUS Intensive (30 + 10 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 15 tuần

Buổi/tuần:

40

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
13,150,151 ₫
bắt đầu vào
17,046,491 ₫

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Windsurfing Beginner Course

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 tuần

Buổi/tuần:

20

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,497,331 ₫
bắt đầu vào
13,393,672 ₫

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Volunteering

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

4 tuần

Buổi/tuần:

20

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
17,533,534 ₫
bắt đầu vào
33,118,897 ₫

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Culture

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 8 tuần

Buổi/tuần:

24

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,062,118 ₫
bắt đầu vào
10,958,459 ₫

Sosua, Cộng hòa Dominica

Spanish & Dancing

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)

Loại khóa học:

Tổng Quát

Thời lượng:

1 - 3 tuần

Buổi/tuần:

20

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,670,921 ₫
bắt đầu vào
11,567,262 ₫

Sosua, Cộng hòa Dominica

DELE Preparation Course (20+10 les/wk)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)

Loại khóa học:

Ôn tập kiểm tra

Thời lượng:

3 tuần

Buổi/tuần:

30

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
24,230,613 ₫
bắt đầu vào
35,919,636 ₫

Sosua, Cộng hòa Dominica

DELE Preparation Private Lessons (20 les/week)

Instituto Intercultural del Caribe (IIC)

Loại khóa học:

Ôn tập kiểm tra

Thời lượng:

2 - 9 tuần

Buổi/tuần:

20

Độ tuổi

16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
18,020,577 ₫
bắt đầu vào
25,813,258 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.

Tìm kiếm các khóa học...

Please select at least two items to compare.