Lọc kết quả


-
-
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Standard Italian

Sanremo, Ý

Standard Italian

Omnilingua
Thời lượng: 1 - 16 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
8,153,924 ₫
Intensive Course Italian

Sanremo, Ý

Intensive Course Italian

Omnilingua
Thời lượng: 1 - 16 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
10,728,847 ₫
Standard PLUS Italian

Sanremo, Ý

Standard PLUS Italian

Omnilingua
Thời lượng: 1 - 16 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
12,588,514 ₫
Senior 50+

Sanremo, Ý

Senior 50+

Omnilingua
Thời lượng: 1 - 16 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 50 - 90 tuổi
bắt đầu vào
12,159,360 ₫
Italian intensive course Grammatica & Pratica

Sanremo, Ý

Italian intensive course Grammatica & Pratica

Centro Italiano di Cultura Fabrizio de Andrè
Thời lượng: 1 - 12 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 6 - 70 tuổi
bắt đầu vào
8,583,078 ₫
Intensive italian course

Sanremo, Ý

Intensive italian course

Centro Italiano di Cultura Fabrizio de Andrè
Thời lượng: 1 - 12 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 6 - 99 tuổi
bắt đầu vào
4,291,539 ₫
Italian Cooking & Wine

Sanremo, Ý

Italian Cooking & Wine

Omnilingua
Thời lượng: 1 - 16 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
11,444,103 ₫
Italian & Tennis

Sanremo, Ý

Italian & Tennis

Omnilingua
Thời lượng: 1 - 16 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
12,159,360 ₫
CILS- Exam- Preparation

Sanremo, Ý

CILS- Exam- Preparation

Omnilingua
Thời lượng: 1 - 16 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
16,164,796 ₫
Pratica e cultura

Sanremo, Ý

Pratica e cultura

Centro Italiano di Cultura Fabrizio de Andrè
Thời lượng: 1 - 12 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 6 - 99 tuổi
bắt đầu vào
4,291,539 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.