INSTED - Institute of Foreign Education 285, rue des Allobroges Chamonix Mont Blanc Haute Savoie 74400 France .
INSTED - Institute of Foreign Education

INSTED - Institute of Foreign Education

285, rue des Allobroges, Chamonix Mont Blanc, Haute Savoie 74400, France
7 khóa học
9,180,087 ₫

Có câu hỏi?
Chúng tôi luôn trợ giúp.
Liên hệ nhân viên tư vấn »
Học chuyên sâu: Dành cho người lớn, những người muốn học ngoại ngữ một cách nhanh nhất vì lý do nghề nghiệp hay lý do học hành.

Luyện thi: Dành cho những sinh viên muốn chuẩn bị cho các bài kiểm tra trình độ ngoại ngữ của mình.

Thương mại: Dành cho các cán bộ phụ trách kinh doanh, những người muốn học ngoại ngữ để thực hiện giao dịch thương mại.

Trẻ em: Dành cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi và thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi muốn học ngoại ngữ vào mùa hè.