Những địa điểm hay đến ở  Tunisia

Sfax
học Tiếng Ả Rập
Sfax

1 trường học, 20 khóa học chọn

Khác

Sfax

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Ả Rập

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Ả Rập nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Ả Rập tổng quát

Các khóa học tiếng Ả Rập tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Ả Rập của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Ả Rập chuyên sâu !in !region có trung bình 30 tiết/tuần.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Ả Rập đặc biệt

Các khóa học tiếng Ả Rập chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Ả Rập và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.


Câu hỏi & câu trả lời

Có câu hỏi? Hãy nhận câu trả lời từ nhân viên và cựu sinh viên Language International.

Xem Bản dịch

"The student's wondering his safety if he decides to study in Tunisian. Would it be possible if you can provide any information to calm him down?"

Ortiz Ramos Ricardo
I received a lot of students and foreigners teachers from all over the world after the revolution and nothing happened for any of them. Libya is not safety at the moment but Tunisia is so safety especially in sfax. I will give you an e-mail adress from uk and one from usa. Name william ( [email protected]) from uk Name Amanda ( [email protected] ) form usa
Là hữu ích không?