Những địa điểm hay đến ở  Ấn Độ

Palwal

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Hin-di

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Hin-di nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Hin-di tổng quát

Các khóa học tiếng Hin-di tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Hin-di của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Hin-di chuyên sâu !in !region có trung bình 30 tiết/tuần.


Câu hỏi & câu trả lời

Có câu hỏi? Hãy nhận câu trả lời từ nhân viên và cựu sinh viên Language International.