Những địa điểm hay đến tại  Malaysia

Petaling Jaya
học Tiếng Mã
Petaling Jaya

1 trường học, 3 khóa học chọn

Kuala Lumpur
học Tiếng Mã
Kuala Lumpur

1 trường học, 1 khóa học chọn

Petaling Jaya
Kuala Lumpur
Johor Bahru

Johor Bahru

2 trường học

Khác

Kajang

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Mã

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Mã nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Mã tổng quát

Các khóa học tiếng Mã tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Mã của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Mã chuyên sâu !in !region có trung bình 30 tiết/tuần.

Học tập và làm việc

Làm việc và nghiên cứu bằng các chương trình tiếng Mã

Các chương trình làm việc-nghiên cứu là dành cho người lớn những người muốn học tiếng Mã và tích lũy kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp cùng một lúc.


Câu hỏi & câu trả lời

Có câu hỏi? Hãy nhận câu trả lời từ nhân viên và cựu sinh viên Language International.