Trường học Tiếng Ả Rập tốt nhất ở Beirut  năm 2020 (5,959,548 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Ả Rập

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Ả Rập nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Ả Rập tổng quát

Các khóa học tiếng Ả Rập tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Ả Rập của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Ả Rập chuyên sâu ở Beirut  có trung bình 30 tiết/tuần.

Học tập và làm việc

Làm việc và nghiên cứu bằng các chương trình tiếng Ả Rập

Các chương trình làm việc-nghiên cứu là dành cho người lớn những người muốn học tiếng Ả Rập và tích lũy kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp cùng một lúc.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Ả Rập đặc biệt

Các khóa học tiếng Ả Rập chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Ả Rập và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.