Trường học Tiếng Ả Rập tốt nhất tại Chicago năm 2019 (24,780,666 ₫)

Trường học Tiếng Ả Rập được đánh giá gần đây quanh Chicago

ELS Language Centers at Dominican University: Chicago (IL)

Giáo viên trả lời các câu hỏi tất cả mọi người. Tất cả các lớp để vui vẻ. Sau khi lớp học, tôi đã đi đến Trung tâm thành phố với bạn bè trong lớp. Gia đình chủ nhà đang rất tốt bụng và thân thiện. Tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở đó. more

ELS Language Centers at Dominican University: Chicago (IL)

Tôi may mắn vì tôi đã học ở trường này. Tôi đã học được với các giáo viên giỏi nhất và các chiến lược giảng dạy đa dạng về nhà ở. Tôi biết một sinh viên quốc tế có trải nghiệm tuyệt vời với ELS. Cám ơn vì tất cả. more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Ả Rập

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Ả Rập nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Ả Rập tổng quát

Các khóa học tiếng Ả Rập tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Ả Rập của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Ả Rập chuyên sâu tại Chicago có trung bình 30 tiết/tuần.