Trường học Tiếng Anh tốt nhất ở Cairo năm 2019 (4,624,568 ₫)

Trường học Tiếng Anh được đánh giá gần đây quanh Cairo

Ahlan Arabic Centre Cairo

Bầu không khí ấm áp thịnh soạn. Giảng dạy được chuẩn bị tốt và bao gồm trực quan học tập mà tôi đánh giá cao. Bài học được tổ chức trong tiếng ả Rập chỉ nếu có thể được thực sự hữu ích cho quá trình học tập. Các nhân viên đã luôn luôn rất thân thiện... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Anh

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Anh nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Anh tổng quát

Các khóa học tiếng Anh tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Anh của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Anh chuyên sâu ở Cairo có trung bình 30 tiết/tuần.