Trường học Tiếng Ba Tư (Tiếng Farsi) tốt nhất ở Baku  năm 2019 (32,305,429 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Ba Tư (Tiếng Farsi)

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Ba Tư (tiếng Farsi) nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Ba Tư (tiếng Farsi) tổng quát

Các khóa học tiếng Ba Tư (tiếng Farsi) tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Ba Tư (tiếng Farsi) của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Ba Tư (tiếng Farsi) chuyên sâu ở Baku  có trung bình 30 tiết/tuần.