Trường học Tiếng Gaelic tốt nhất ở Dublin năm 2019 (29,503,874 ₫)

Trường học Tiếng Gaelic được đánh giá gần đây quanh Dublin

The International School of English

Trước hết, cảm ơn rất nhiều cho lòng tốt của bạn để cung cấp cho tôi một số thông tin hữu ích liên quan đến của tôi đến ở Dublin. Tôi đã khóa học Anh ngữ tại ISE trong 5 tuần. Nói chung, tôi muốn nói rằng các khóa học đã được ok, nhưng nó đã không... more

Atlas Language School

Tôi đã làm việc rất chăm chỉ tại lớp học của tôi. Tôi thích các giáo viên và nó là rất thú vị bởi vì tôi đã có một sinh nhật rất đặc biệt với họ.Tiện nghi và hoạt động cũng đã được ok. more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Gaelic

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Gaelic nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Gaelic tổng quát

Các khóa học tiếng Gaelic tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Gaelic của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Gaelic chuyên sâu ở Dublin có trung bình 30 tiết/tuần.

Chuyên nghiệp

Các khóa học tiếng Gaelic chuyên sâu

Các khóa học tiếng Gaelic chuyên ngành là dành cho các chuyên gia, những người muốn học tiếng Gaelic ở một khu vực cụ thể, chẳng hạn như kinh doanh, y học, luật, hàng không, và dịch vụ khách hàng.