Trường học Tiếng Pháp tại Dallas 

Trường học Tiếng Pháp được đánh giá gần đây quanh Dallas

American Learning Institute

Tôi là học sinh cấp một nên tôi mới tham gia chương trình. Điều tôi thích về ALI là các giáo viên quan tâm. Ngoài ra tôi thích rằng quy mô lớp học nhỏ. Đôi khi tôi có một thời gian khó hiểu việc chấm điểm trên máy tính. Tôi cảm thấy như tôi đang... more

American Learning Institute

Nhân viên và giáo viên tuyệt vời, vị trí mới tuyệt vời, giúp bạn dễ dàng đi lại đặc biệt vì nó nằm gần I-35 và PGBT. Cũng làm cho việc học dễ dàng theo cách đơn giản nhất có thể để bạn có thể hiểu ý nghĩa chi tiết của các từ hàng ngày mà bạn không... more