Trường học Tiếng Quan Thoại tốt nhất ở Cao Hùng năm 2019 (41,560,230 ₫)

Trường học Tiếng Quan Thoại được đánh giá gần đây quanh Cao Hùng

Gateway Chinese Limited

Gateway là tổ chức tạo điều kiện cho các trường học tại Kaohsiung. Tôi đã không. không chọn tham gia vào tập hợp đầy đủ các dịch vụ, nhưng họ tạo điều kiện cho không chỉ các lớp học nhưng cũng nhà ở, các hoạt động. văn hóa đi chơi, vv. Họ đã... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Quan Thoại

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Quan Thoại nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Quan Thoại tổng quát

Các khóa học tiếng Quan Thoại tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Quan Thoại của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Quan Thoại chuyên sâu ở Cao Hùng có trung bình 30 tiết/tuần.