Lọc kết quả


-
-
Các khóa học tiếng Tây Ban Nha toàn thời gian tại Barcelona là dành cho các học viên ở mọi lứa tuổi những người muốn học tiếng Tây Ban Nha càng nhanh càng tốt vì các lý do học thuật hoặc nghề nghiệp.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Super-Intensive & Conversation Course

Barcelona, Tây Ban Nha

Super-Intensive & Conversation Course

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
8,268,365 ₫
Intensive 30

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive 30

Linguaschools Barcelona
Thời lượng: 1 - 32 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
8,010,872 ₫
Super-Intensive + Private (20 + 5)

Barcelona, Tây Ban Nha

Super-Intensive + Private (20 + 5)

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
11,701,596 ₫
Private lessons 30 p/w

Barcelona, Tây Ban Nha

Private lessons 30 p/w

Camino Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 90 tuổi
bắt đầu vào
31,757,387 ₫
Intensive Course +  Art Courses (Ceramics, clay sculpture, or drawing and painting) 12 hours

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Course + Art Courses (Ceramics, clay sculpture, or drawing and painting) 12 hours

International House Barcelona
Thời lượng: 1 - 4 tuần
Buổi/tuần: 32
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,008,154 ₫
Intensive Course +  Art Courses (Ceramics, clay sculpture, or drawing and painting) 24 hours

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Course + Art Courses (Ceramics, clay sculpture, or drawing and painting) 24 hours

International House Barcelona
Thời lượng: 1 - 4 tuần
Buổi/tuần: 44
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,008,154 ₫
Intensive Spanish 30

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 30

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
11,158,001 ₫
Intensive 30

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive 30

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 14 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
11,587,155 ₫
Premium Executive Program 2.0

Barcelona, Tây Ban Nha

Premium Executive Program 2.0

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
19,884,130 ₫
Intensive Course

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Course

Sprachcaffe Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
7,724,770 ₫
One-to-One Course - 6 Lessons Daily

Barcelona, Tây Ban Nha

One-to-One Course - 6 Lessons Daily

Sprachcaffe Barcelona
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
26,607,540 ₫
Intensive 20+10

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive 20+10

Linguaschools Barcelona
Thời lượng: 1 - 32 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
15,020,386 ₫
Intensive Spanish 30

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 30

Expanish
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,440,026 ₫
Intensive Spanish 20+10

Barcelona, Tây Ban Nha

Intensive Spanish 20+10

Expanish
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
15,592,591 ₫
JANUARY TERM 2015 (5th until 22nd of January)

Barcelona, Tây Ban Nha

JANUARY TERM 2015 (5th until 22nd of January)

Barcelona International College
Thời lượng: 3 tuần
Buổi/tuần: 45
Độ tuổi: 17 - 75 tuổi
bắt đầu vào
87,596,561 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.