Lọc kết quả


-
-
Khóa học tiếng Tây Ban Nha cho trẻ em ở Barcelona này là lý tưởng cho trẻ em từ 8 tới 12 tuổi và thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi có nhu cầu học tiếng Tây Ban Nha vào mùa hè. Có các khóa học 4 - 8 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Tây Ban Nha cho trẻ em ở Barcelona có trung bình 30 tiết/tuần.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Junior Standard Course + Activities + Residence - Twin Room - Full Board

Barcelona, Tây Ban Nha

Junior Standard Course + Activities + Residence - Twin Room - Full Board

Sprachcaffe Barcelona
Thời lượng: 1 - 12 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 14 - 21 tuổi
bắt đầu vào
21,028,540 ₫
MERCADAL -COURSES PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN OF 8 TO 11 YEARS

Barcelona, Tây Ban Nha

MERCADAL -COURSES PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN OF 8 TO 11 YEARS

Learn and Travel
Thời lượng: 1 - 3 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 8 - 11 tuổi
bắt đầu vào
23,317,361 ₫
Almatà -COURSES PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN FROM 12 TO 15 YEARS

Barcelona, Tây Ban Nha

Almatà -COURSES PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN FROM 12 TO 15 YEARS

Learn and Travel
Thời lượng: 1 - 3 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 3 - 75 tuổi
bắt đầu vào
23,317,361 ₫
Transsegre-COURSE PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN 16 TO 17 YEARS

Barcelona, Tây Ban Nha

Transsegre-COURSE PROGRAM AND ACTIVITIES FOR CHILDREN 16 TO 17 YEARS

Learn and Travel
Thời lượng: 1 - 3 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 16 - 75 tuổi
bắt đầu vào
23,317,361 ₫
Global Junior Program

Barcelona, Tây Ban Nha

Global Junior Program

Don Quijote Barcelona
Thời lượng: 2 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 14 - 17 tuổi
bắt đầu vào
36,048,926 ₫
Junior Program

Barcelona, Tây Ban Nha

Junior Program

Enforex: Barcelona
Thời lượng: 2 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 14 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
36,048,926 ₫
Junior Standard Course + Activities + Homestay - Twin Room - Full Board

Barcelona, Tây Ban Nha

Junior Standard Course + Activities + Homestay - Twin Room - Full Board

Sprachcaffe Barcelona
Thời lượng: 1 - 13 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 14 - 21 tuổi
bắt đầu vào
15,163,437 ₫
Junior Intensive Course + Activities + Homestay - Twin Room - Full Board

Barcelona, Tây Ban Nha

Junior Intensive Course + Activities + Homestay - Twin Room - Full Board

Sprachcaffe Barcelona
Thời lượng: 1 - 13 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 14 - 21 tuổi
bắt đầu vào
16,593,950 ₫
Junior Intensive Course + Activities + Residence - Twin Room - Full Board

Barcelona, Tây Ban Nha

Junior Intensive Course + Activities + Residence - Twin Room - Full Board

Sprachcaffe Barcelona
Thời lượng: 1 - 12 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 14 - 21 tuổi
bắt đầu vào
22,459,053 ₫
Spanish Summer Camp (Residence Hall, full board & activities), Ages 5-17

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish Summer Camp (Residence Hall, full board & activities), Ages 5-17

Barcelona Summer Camp (Junior)
Thời lượng: 2 - 8 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 5 - 17 tuổi
bắt đầu vào
47,349,978 ₫
Spanish Day Camp (Monday to Friday from 9:15 a.m. to 7:30 p.m.)

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish Day Camp (Monday to Friday from 9:15 a.m. to 7:30 p.m.)

Barcelona Summer Camp (Junior)
Thời lượng: 2 - 8 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 5 - 17 tuổi
bắt đầu vào
22,745,155 ₫
Spanish Language Course Only Camp (Monday to Friday from 9:30 a.m. to 1:00 p.m.)

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish Language Course Only Camp (Monday to Friday from 9:30 a.m. to 1:00 p.m.)

Barcelona Summer Camp (Junior)
Thời lượng: 2 - 6 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 5 - 17 tuổi
bắt đầu vào
13,017,668 ₫
Spanish Summer Camp (Residence Hall, full board & Activities)

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish Summer Camp (Residence Hall, full board & Activities)

Barcelona Summer Camp (Junior)
Thời lượng: 2 - 6 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 5 - 17 tuổi
bắt đầu vào
47,349,978 ₫
Spanish Day Camp (Monday to Friday from 9:15 a.m. to 7:30 p.m.)

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish Day Camp (Monday to Friday from 9:15 a.m. to 7:30 p.m.)

Barcelona Summer Camp (Junior)
Thời lượng: 2 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 5 - 17 tuổi
bắt đầu vào
43,344,542 ₫
Spanish Language Course Only (Monday to Friday from 9:30 a.m. to 1:00 p.m.)

Barcelona, Tây Ban Nha

Spanish Language Course Only (Monday to Friday from 9:30 a.m. to 1:00 p.m.)

Barcelona Summer Camp (Junior)
Thời lượng: 2 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 5 - 17 tuổi
bắt đầu vào
43,344,542 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.