Những địa điểm hay đến ở  Pháp

Montpellier
học Tiếng Tây Ban Nha
Montpellier

1 trường học, 3 khóa học chọn

Paris
học Tiếng Tây Ban Nha
Paris

chọn

Xem tất cả các vùng ở  Pháp »

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Tây Ban Nha

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Tây Ban Nha nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Tây Ban Nha tổng quát

Các khóa học tiếng Tây Ban Nha tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Tây Ban Nha của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Tây Ban Nha chuyên sâu !in !region có trung bình 30 tiết/tuần.


Câu hỏi & câu trả lời

Có câu hỏi? Hãy nhận câu trả lời từ nhân viên và cựu sinh viên Language International.

Xem Bản dịch

"One of our students, an Italian national would like to know if she still need to get a visa to be able to study in Paris."

With an Italian nationality, the two girls do not need a visa. Italy and France are part of the European Union with no frontier limitations between countries.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"How many course hours do the government requires to get a visa?"

باسم الصاوي , sinh viên từ Ả Rập Saudi
Usually, government ask for a 20 hours course as a minimum.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"First of all, the student wants to make sure it is no problem for that he has the Palestinian nationality and carries an Egyptian passport. More importantly, can you also send an invitation letter to support his visa application (apart from the letter of acceptance)?"

You can tell the student that it is absolutely no problem for him to be a Palestinian, on the contrary. Regarding the invitation letter, has it to be sent by the school or by the familly he will stay with.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"What else is usually required by the Embassy when applying for visa?"

هدى حمودي الطائي , sinh viên từ Iraq
The passport number is usually required by the embassies.
Là hữu ích không?