Lọc kết quả


-
-
Khóa học tiếng Pháp chuyên sâu tại Paris dành cho các học viên những người muốn học tiếng Pháp một cách nhanh chóng nhất có thể vì lý do học tập hoặc nghề nghiệp.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Intensive 30

Paris, Pháp

Intensive 30

LSI Paris
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
14,204,154 ₫
Intensive French Course 'G' (42 lessons)

Paris, Pháp

Intensive French Course 'G' (42 lessons)

ACCORD Paris
Thời lượng: 1 - 36 tuần
Buổi/tuần: 42
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
12,912,867 ₫
Intensive French Course 'C' (34 lessons)

Paris, Pháp

Intensive French Course 'C' (34 lessons)

ACCORD Paris
Thời lượng: 1 - 36 tuần
Buổi/tuần: 34
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
11,191,151 ₫
Intensive French Course 'E' (52 lessons)

Paris, Pháp

Intensive French Course 'E' (52 lessons)

ACCORD Paris
Thời lượng: 1 - 36 tuần
Buổi/tuần: 52
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
13,773,725 ₫
Intensive French Course 'B' (30 lessons)

Paris, Pháp

Intensive French Course 'B' (30 lessons)

ACCORD Paris
Thời lượng: 1 - 36 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
10,330,294 ₫
ISY – International School Year 30

Paris, Pháp

ISY – International School Year 30

LSI Paris
Thời lượng: 24 - 48 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
211,340,590 ₫
One-to-One (30 lessons per week)

Paris, Pháp

One-to-One (30 lessons per week)

LSI Paris
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
75,898,963 ₫
One-to-One (40 lessons per week)

Paris, Pháp

One-to-One (40 lessons per week)

LSI Paris
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 40
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
100,289,934 ₫
General 20 plus 10 one-to-one lessons

Paris, Pháp

General 20 plus 10 one-to-one lessons

LSI Paris
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
36,156,028 ₫
Intensive 30 plus 10 one-to-one lessons

Paris, Pháp

Intensive 30 plus 10 one-to-one lessons

LSI Paris
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
38,595,125 ₫
One-to-One (50 lessons per week)

Paris, Pháp

One-to-One (50 lessons per week)

LSI Paris
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 40
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
124,680,905 ₫
Intensive 30 plus 5 one-to-one lessons

Paris, Pháp

Intensive 30 plus 5 one-to-one lessons

LSI Paris
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 16 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
26,399,639 ₫
Intensive French Course 'D' (38 lessons)

Paris, Pháp

Intensive French Course 'D' (38 lessons)

ACCORD Paris
Thời lượng: 1 - 36 tuần
Buổi/tuần: 38
Độ tuổi: 16 - 99 tuổi
bắt đầu vào
12,052,009 ₫
French and horse riding course

Paris, Pháp

French and horse riding course

OISE Paris
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
47,146,312 ₫
Tutorial 30

Paris, Pháp

Tutorial 30

OISE Paris
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 17 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
107,033,320 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.