Lọc kết quả


-
-
Các khóa học tiếng Ả Rập trung cấp là dành cho những học viên những người có nói tiếng Ả Rập một cách tự tin. Khóa học này là lý tưởng đối với những học viên có kiến thức từ vựng và ngữ pháp cần để nói chuyện và đọc về các chủ đề khác nhau bằng tiếng Ả Rập. Nó dành cho các học viên những người có thể mô tả kinh nghiệm và sự kiện, giải thích ý kiến của họ và nói về các kết hoạch.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Nhận xét của sinh viên: Centre For Tomorrow Hammamet

Hammamet, Tunisia

Centre For Tomorrow Hammamet
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 5
Độ tuổi: 12 - 99 tuổi
bắt đầu vào
2,749,917 ₫
Nhận xét của sinh viên: Centre For Tomorrow Hammamet

Hammamet, Tunisia

Centre For Tomorrow Hammamet
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 12 - 99 tuổi
bắt đầu vào
5,224,842 ₫

Lời mời đặc biệt

Free gift for some accommodations from 1-52 weeks Show details »

Nhận xét của sinh viên: Skills Academy

Beirut, Liban

Skills Academy
Thời lượng: 1 - 12 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 18 - 65 tuổi
bắt đầu vào
10,165,776 ₫
Nhận xét của sinh viên: The 3 Cs Training Centre

Sfax, Tunisia

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
8,249,750 ₫
Nhận xét của sinh viên: The 3 Cs Training Centre

Sfax, Tunisia

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
12,374,625 ₫
Nhận xét của sinh viên: The 3 Cs Training Centre

Sfax, Tunisia

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
4,537,363 ₫
Nhận xét của sinh viên: Arab Academy

Cairo, Ai Cập

Arab Academy
Thời lượng: 1 - 15 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 4 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
4,772,956 ₫
Nhận xét của sinh viên: The 3 Cs Training Centre

Sfax, Tunisia

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 25
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
10,312,188 ₫
Nhận xét của sinh viên: The 3 Cs Training Centre

Sfax, Tunisia

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 30
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
9,074,725 ₫
Nhận xét của sinh viên: The 3 Cs Training Centre

Sfax, Tunisia

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,187,313 ₫
Nhận xét của sinh viên: The 3 Cs Training Centre

Sfax, Tunisia

The 3 Cs Training Centre
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,049,817 ₫
Nhận xét của sinh viên: Arab Academy

Cairo, Ai Cập

Arab Academy
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 4 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
2,479,458 ₫
Nhận xét của sinh viên: Ahlan Egypt - Luxor

Luxor, Ai Cập

Ahlan Egypt - Luxor
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
6,599,800 ₫
Nhận xét của sinh viên: Ahlan Egypt - Luxor

Luxor, Ai Cập

Ahlan Egypt - Luxor
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 10
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
4,674,858 ₫
Nhận xét của sinh viên: Ahlan Egypt - Luxor

Luxor, Ai Cập

Ahlan Egypt - Luxor
Thời lượng: 1 - 52 tuần
Buổi/tuần: 15
Độ tuổi: 18 tuổi và lớn hơn
bắt đầu vào
3,712,388 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.