Trường học Tiếng Anh

1084 trường học 16826 khóa học

Trường học Tiếng Tây Ban Nha

364 trường học 3245 khóa học

Trường học Tiếng Pháp

137 trường học 1298 khóa học

Trường học Tiếng Đức

114 trường học 996 khóa học

Trường học Tiếng Quan Thoại

58 trường học 367 khóa học

Trường học Tiếng Ý

93 trường học 957 khóa học

Trường học Tiếng Ả Rập

41 trường học 369 khóa học

Trường học Tiếng Nga

40 trường học 302 khóa học

Trường học Tiếng Nhật

25 trường học 98 khóa học

Trường học Tiếng Bồ Đào Nha

22 trường học 186 khóa học

Trường học Tiếng Hà Lan

8 trường học 112 khóa học

Trường học Tiếng Ba Lan

4 trường học 38 khóa học

Trường học Tiếng Hàn

7 trường học 37 khóa học

Trường học Tiếng Séc

3 trường học 34 khóa học

Trường học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

8 trường học 49 khóa học

Trường học Tiếng Hoa Quảng Đông

4 trường học 27 khóa học

Trường học Tiếng Ba Tư (Tiếng Farsi)

2 trường học 7 khóa học

Trường học Tiếng Hy Lạp

9 trường học 38 khóa học

Trường học Tiếng Hungary

1 trường học 18 khóa học

Trường học Tiếng Na Uy

1 trường học 18 khóa học

Trường học Tiếng Armenia

2 trường học 2 khóa học

Trường học Tiếng Bungari

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Croatia

1 trường học 1 khóa học

Trường học Tiếng Hin-di

1 trường học 2 khóa học

Trường học Tiếng Ucraina

3 trường học 5 khóa học

Trường học Tiếng Đan Mạch

1 trường học 18 khóa học

Trường học Tiếng Phần Lan

1 trường học 18 khóa học

Trường học Tiếng Latvia

1 trường học 1 khóa học

Trường học Tiếng Thụy Điển

1 trường học 22 khóa học

Trường học Tiếng Catalan

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Gaelic

4 trường học 64 khóa học

Trường học Tiếng Georgia

1 trường học 4 khóa học

Trường học Tiếng Hebrew

2 trường học 13 khóa học

Trường học Tiếng Khmer

1 trường học 1 khóa học

Trường học Tiếng Mã

3 trường học 5 khóa học

Trường học Tiếng Punjabi

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Swahili

2 trường học 5 khóa học

Trường học Tiếng Thái

2 trường học 6 khóa học

Trường học Tiếng Urdu

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Rumani

0 trường học 0 khóa học

Trường học Azerbijani

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Belarus

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Zulu

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Lithuania

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Luxembourg

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Malta

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Slovenia

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Afrikanns

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Albania

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Azeri

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Basque

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Bengali

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Bosnia

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Miến Điện

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng HoaThượng Hải

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Hoa Đài Loan

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Estonia

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Philippines (Tagalog)

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Gujarati

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Creole

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Iceland

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Indonesia

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Kannada

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Kurd

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Lào

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Macedonia

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Malagasy

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Maori

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Marathi

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Mông Cổ

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Nepal

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Pashtu

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Samoa

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Serbia

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Sinhala

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Slovak

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Somali

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Tajik

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Tamil

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Telugu

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Turkmen

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Uzbek

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Việt

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng xứ Wales

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Zhuang

0 trường học 0 khóa học