Trường học Tiếng Anh

1170 trường học 16869 khóa học

Trường học Tiếng Tây Ban Nha

452 trường học 3869 khóa học

Trường học Tiếng Pháp

154 trường học 1429 khóa học

Trường học Tiếng Ả Rập

48 trường học 432 khóa học

Trường học Tiếng Đức

127 trường học 1019 khóa học

Trường học Tiếng Quan Thoại

67 trường học 410 khóa học

Trường học Tiếng Ý

108 trường học 1012 khóa học

Trường học Tiếng Nga

39 trường học 266 khóa học

Trường học Tiếng Nhật

31 trường học 131 khóa học

Trường học Tiếng Bồ Đào Nha

24 trường học 183 khóa học

Trường học Tiếng Hà Lan

11 trường học 114 khóa học

Trường học Tiếng Ba Tư (Tiếng Farsi)

4 trường học 13 khóa học

Trường học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

12 trường học 63 khóa học

Trường học Tiếng Hàn

9 trường học 38 khóa học

Trường học Tiếng Ba Lan

3 trường học 36 khóa học

Trường học Tiếng Armenia

7 trường học 10 khóa học

Trường học Tiếng Hy Lạp

22 trường học 81 khóa học

Trường học Tiếng Na Uy

1 trường học 18 khóa học

Trường học Tiếng Azeri

2 trường học 4 khóa học

Trường học Tiếng Hoa Quảng Đông

6 trường học 26 khóa học

Trường học Tiếng Hebrew

4 trường học 10 khóa học

Trường học Tiếng Hin-di

7 trường học 9 khóa học

Trường học Tiếng Séc

5 trường học 40 khóa học

Trường học Tiếng Đan Mạch

1 trường học 18 khóa học

Trường học Tiếng Phần Lan

1 trường học 18 khóa học

Trường học Tiếng Hungary

1 trường học 18 khóa học

Trường học Tiếng Latvia

1 trường học 1 khóa học

Trường học Tiếng Thụy Điển

1 trường học 22 khóa học

Trường học Tiếng Bungari

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Catalan

1 trường học 3 khóa học

Trường học Tiếng Croatia

1 trường học 1 khóa học

Trường học Tiếng Gaelic

4 trường học 64 khóa học

Trường học Tiếng Georgia

2 trường học 6 khóa học

Trường học Tiếng Indonesia

1 trường học 9 khóa học

Trường học Tiếng Khmer

1 trường học 1 khóa học

Trường học Tiếng Mã

4 trường học 5 khóa học

Trường học Tiếng Punjabi

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Swahili

3 trường học 6 khóa học

Trường học Tiếng Thái

5 trường học 9 khóa học

Trường học Tiếng Ucraina

3 trường học 5 khóa học

Trường học Tiếng Urdu

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Rumani

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Belarus

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Zulu

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Lithuania

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Luxembourg

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Malta

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Slovenia

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Afrikanns

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Albania

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Basque

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Bengali

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Bosnia

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Miến Điện

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng HoaThượng Hải

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Hoa Đài Loan

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Estonia

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Philippines (Tagalog)

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Gujarati

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Creole

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Iceland

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Kannada

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Kurd

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Lào

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Macedonia

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Malagasy

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Maori

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Marathi

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Mông Cổ

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Nepal

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Pashtu

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Samoa

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Serbia

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Sinhala

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Slovak

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Somali

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Tajik

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Tamil

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Telugu

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Turkmen

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Uzbek

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Việt

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng xứ Wales

0 trường học 0 khóa học

Trường học Tiếng Zhuang

0 trường học 0 khóa học