Những địa điểm hay đến ở  Đức

Các khóa học Tiếng Đức tại Berlin với Language International
học Tiếng Đức
Berlin

20 trường học, 160 khóa học chọn

Các khóa học Tiếng Đức tại München với Language International
học Tiếng Đức
München

9 trường học, 97 khóa học chọn

Các khóa học Tiếng Đức tại Heidelberg với Language International
Các khóa học Tiếng Đức tại Stuttgart với Language International
Các khóa học Tiếng Đức tại Freiburg với Language International
Các khóa học Tiếng Đức tại Constance với Language International
Xem tất cả các vùng tại Baden-Württemberg »
Các khóa học Tiếng Đức tại Berlin với Language International
Các khóa học Tiếng Đức tại München với Language International
Các khóa học Tiếng Đức tại Nuremberg với Language International
Các khóa học Tiếng Đức tại Bamberg với Language International
Các khóa học Tiếng Đức tại Augsburg với Language International
Xem tất cả các vùng tại Bayern »
Các khóa học Tiếng Đức tại Köln với Language International
Các khóa học Tiếng Đức tại Düsseldorf với Language International
Các khóa học Tiếng Đức tại Dortmund với Language International
Các khóa học Tiếng Đức tại Bonn với Language International
Xem tất cả các vùng tại North Rhine-Westphalia »
Các khóa học Tiếng Đức tại Frankfurt am Main với Language International
Các khóa học Tiếng Đức tại Höchst im Odenwald với Language International

Höchst im Odenwald

1 trường học, 2 khóa học

Các khóa học Tiếng Đức tại Kassel với Language International
Các khóa học Tiếng Đức tại Marburg với Language International
Xem tất cả các vùng tại Hessen »
Xem tất cả các vùng ở  Đức »

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Đức

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Đức nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Đức tổng quát

Các khóa học tiếng Đức tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Đức của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Đức chuyên sâu !in !region có trung bình 30 tiết/tuần.

Em

Khóa học tiếng Đức cho trẻ em

Khóa học tiếng Đức cho trẻ em này là lý tưởng cho trẻ em từ 8 tới 12 tuổi và thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi có nhu cầu học tiếng Đức vào mùa hè. Có các khóa học 4 - 8 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Đức cho trẻ em có trung bình 30 tiết/tuần.

Ôn tập kiểm tra

Các khóa học chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Đức

Các khóa học luyện thi tiếng Đức dành cho những học viên muốn chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Đức để nâng cao triển vọng công việc hoặc để được nhập học vào một trường đại học.

Kinh doanh

Khóa học tiếng Đức thương mại

Các bài học tiếng Đức một đối một là dành cho giám đốc điều hành kinh doanh và các chuyên gia, những người muốn học tiếng Đức càng nhanh càng tốt với những bài học tùy chỉnh và một giáo viên tiếng Đức riêng.

Đào tạo giáo viên

Các khóa học đào tạo giáo viên tiếng Đức

Các khóa đào tạo giáo viên tiếng Đức là dành cho giáo viên quan tâm đến việc giảng dạy tiếng Đức ở nước ngoài. Có một nhu cầu to lớn cho giáo viên đủ chuyên môn tiếng Đức trên toàn thế giới với các cơ hội việc làm trong chỉ về từng quốc gia trên toàn cầu.

Chuyên nghiệp

Các khóa học tiếng Đức chuyên sâu

Các khóa học tiếng Đức chuyên ngành là dành cho các chuyên gia, những người muốn học tiếng Đức ở một khu vực cụ thể, chẳng hạn như kinh doanh, y học, luật, hàng không, và dịch vụ khách hàng.

Học tập và làm việc

Làm việc và nghiên cứu bằng các chương trình tiếng Đức

Các chương trình làm việc-nghiên cứu là dành cho người lớn những người muốn học tiếng Đức và tích lũy kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp cùng một lúc.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Đức đặc biệt

Các khóa học tiếng Đức chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Đức và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.


Câu hỏi & câu trả lời

Có câu hỏi? Hãy nhận câu trả lời từ nhân viên và cựu sinh viên Language International.

Đặt câu hỏi
Xem Bản dịch

"We normally collect full fees from the student before enrolling them to your school. However, we have one student who has explicitly asked if he can pay in installments. The student also requires visa supporting documents from your school. Before agreeing to this, can you confirm that you can issue visa supporting documents to the student even if we have not received payment in full?"

Dyan Test, sinh viên từ Hoa Kỳ
Regarding a Visa-booking please note that we do not send any documents to the student before we have received directly from the student to our bank account If we have received this money we will send the booking confirmation. Please note that we do not except the payment in installments, sorry.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Is it also possible to send the documents for visa online as well as by post office?"

Анастасия Комогорова, sinh viên từ Nga
Gerti Schwarzer, nhân viên inlingua Berlin
Sure, that’s possible
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"How do you go about handling the visa application of students?"

We handle the bookings for a visa through a diffenret agency. The student has to pay directly to us the security booking fee plus the Express mail fee. After we have received this money we will send the confirmation letter.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Does the student need a visa for this course?"

No visa needed, as the language stay will only be for four weeks (= less than 3 months)
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"The student and his wife both want to study. They have visas that expire on 21 Oct. Can you help them get a new visa? They also have children. Would they be able to get dependent visas?"

Frida Test, sinh viên từ Hoa Kỳ
Benjamin Effer, nhân viên Schiller Language School
For 1 week course we can not offer visa support.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"The student is considering altering the choice to a 34 week course. Would you be able to offer visa support for the student then? They also have children. Would they be able to get dependent visas?"

Frida Test, sinh viên từ Hoa Kỳ
Benjamin Effer, nhân viên Schiller Language School
If both would do 34 weeks in our school, we can try to extend their Visa. I need to know which kind of visa they have.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"1. In case of a successful visa application, do you know if it will be possible for the German student to extend the visa whilst being here in Germany and booking a course extension? 2. Could the documents be mailed within Hamburg to the student's sister who will be travelling to Egypt and will then take the documents with her?"

This depends entirely on the type of visa they applied for. Normally, tourist visa are not extendable. If a national visa is booked then students can extend the visa in Germany if the course has been extended too. We can definitely mail the documents to an address in Germany
Là hữu ích không?