2 trường học Tiếng Đức tốt nhất trong Bamberg  năm 2019 (7,821,957 ₫)

Trường học Tiếng Đức được đánh giá gần đây quanh Bamberg

Sprachinstitut TREFFPUNKT Bamberg

Các lớp học đã được rất ít và dễ chịu. Tuy nhiên, trong tuần đầu tiên của các thành viên cấp đã không đồng nhất.Các giáo viên được chuẩn bị đầy đủ và đủ điều kiện và sẵn sàng để đối phó với các nhu cầu khác nhau. Tôi đã học được nhiều hơn tôi mong... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Đức

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Đức nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Đức tổng quát

Các khóa học tiếng Đức tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Đức của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Đức chuyên sâu trong Bamberg  có trung bình 30 tiết/tuần.

Em

Khóa học tiếng Đức cho trẻ em

Khóa học tiếng Đức cho trẻ em này là lý tưởng cho trẻ em từ 8 tới 12 tuổi và thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi có nhu cầu học tiếng Đức vào mùa hè. Có các khóa học 4 - 8 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Đức cho trẻ em có trung bình 30 tiết/tuần.

Ôn tập kiểm tra

Các khóa học chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Đức

Các khóa học luyện thi tiếng Đức dành cho những học viên muốn chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Đức để nâng cao triển vọng công việc hoặc để được nhập học vào một trường đại học.

Kinh doanh

Khóa học tiếng Đức thương mại

Các bài học tiếng Đức một đối một là dành cho giám đốc điều hành kinh doanh và các chuyên gia, những người muốn học tiếng Đức càng nhanh càng tốt với những bài học tùy chỉnh và một giáo viên tiếng Đức riêng.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Đức đặc biệt

Các khóa học tiếng Đức chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Đức và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.