Trường học Tiếng Đức tốt nhất trong Lindenberg im Allgäu  năm 2020 (54,690,919 ₫)

Trường học Tiếng Đức được đánh giá gần đây quanh Lindenberg im Allgäu

Humboldt-Institut Lindenberg

Nhất tôi thích là giáo viên. cô ấy là rất tốt đẹp, hữu ích. Tôi cũng như quốc tế hơn bất kỳ more

Humboldt-Institut Lindenberg

Các lớp học không quá dài và chúng tôi thường xuyên nghỉ giải lao. Tôi đã có các giáo viên khác nhau cho mỗi tuần, cả hai đều rất tốt mặc dù họ có phương pháp giảng dạy rất khác nhau mà được chứng minh là một thách thức. Ngoài ra, vì họ không biết... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Đức

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Đức nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Đức tổng quát

Các khóa học tiếng Đức tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Đức của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Đức chuyên sâu trong Lindenberg im Allgäu  có trung bình 30 tiết/tuần.

Em

Khóa học tiếng Đức cho trẻ em

Khóa học tiếng Đức cho trẻ em này là lý tưởng cho trẻ em từ 8 tới 12 tuổi và thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi có nhu cầu học tiếng Đức vào mùa hè. Có các khóa học 4 - 8 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Đức cho trẻ em có trung bình 30 tiết/tuần.