9 trường học Tiếng Đức tốt nhất ở Munich năm 2020 (1,513,042 ₫)

Trường học Tiếng Đức được đánh giá gần đây quanh München

inlingua Sprachschule

Kinh nghiệm của tôi vậy, đến nay đã hoàn toàn tích cực. Các giáo viên đã được tuyệt vời và nội dung khóa học và phương pháp giảng dạy là tỷ lệ đầu tiên. more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Đức

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Đức nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Đức tổng quát

Các khóa học tiếng Đức tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Đức của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Đức chuyên sâu ở Munich có trung bình 30 tiết/tuần.

Em

Khóa học tiếng Đức cho trẻ em

Khóa học tiếng Đức cho trẻ em này là lý tưởng cho trẻ em từ 8 tới 12 tuổi và thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi có nhu cầu học tiếng Đức vào mùa hè. Có các khóa học 4 - 8 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Đức cho trẻ em có trung bình 30 tiết/tuần.

Ôn tập kiểm tra

Các khóa học chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Đức

Các khóa học luyện thi tiếng Đức dành cho những học viên muốn chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Đức để nâng cao triển vọng công việc hoặc để được nhập học vào một trường đại học.

Kinh doanh

Khóa học tiếng Đức thương mại

Các bài học tiếng Đức một đối một là dành cho giám đốc điều hành kinh doanh và các chuyên gia, những người muốn học tiếng Đức càng nhanh càng tốt với những bài học tùy chỉnh và một giáo viên tiếng Đức riêng.

Đào tạo giáo viên

Các khóa học đào tạo giáo viên tiếng Đức

Các khóa đào tạo giáo viên tiếng Đức là dành cho giáo viên quan tâm đến việc giảng dạy tiếng Đức ở nước ngoài. Có một nhu cầu to lớn cho giáo viên đủ chuyên môn tiếng Đức trên toàn thế giới với các cơ hội việc làm trong chỉ về từng quốc gia trên toàn cầu.

Chuyên nghiệp

Các khóa học tiếng Đức chuyên sâu

Các khóa học tiếng Đức chuyên ngành là dành cho các chuyên gia, những người muốn học tiếng Đức ở một khu vực cụ thể, chẳng hạn như kinh doanh, y học, luật, hàng không, và dịch vụ khách hàng.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Đức đặc biệt

Các khóa học tiếng Đức chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Đức và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.