3 trường học Tiếng Đức tốt nhất tại Düsseldorf  năm 2019 (5,467,812 ₫)

Trường học Tiếng Đức được đánh giá gần đây quanh Düsseldorf

GoAcademy! Sprachschule Düsseldorf

Trường được tổ chức rất tốt. Tôi đã ở đó được 2 tuần và tiếng Đức của tôi đã tiến bộ rất nhiều. more

GoAcademy! Sprachschule Düsseldorf

Nói chung, tôi nên nói rằng đó là một viện rất tốt. Các nhóm không quá lớn (hầu hết thời gian) và giáo viên là tốt (hầu hết trong số họ).Tuy nhiên tôi phải nói rằng trong thời gian 3 tháng học tập của tôi đã có 4 giáo viên và đó không phải là tốt... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Đức

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Đức nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Đức tổng quát

Các khóa học tiếng Đức tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Đức của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Đức chuyên sâu tại Düsseldorf  có trung bình 30 tiết/tuần.

Em

Khóa học tiếng Đức cho trẻ em

Khóa học tiếng Đức cho trẻ em này là lý tưởng cho trẻ em từ 8 tới 12 tuổi và thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi có nhu cầu học tiếng Đức vào mùa hè. Có các khóa học 4 - 8 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Đức cho trẻ em có trung bình 30 tiết/tuần.

Ôn tập kiểm tra

Các khóa học chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Đức

Các khóa học luyện thi tiếng Đức dành cho những học viên muốn chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Đức để nâng cao triển vọng công việc hoặc để được nhập học vào một trường đại học.

Chuyên nghiệp

Các khóa học tiếng Đức chuyên sâu

Các khóa học tiếng Đức chuyên ngành là dành cho các chuyên gia, những người muốn học tiếng Đức ở một khu vực cụ thể, chẳng hạn như kinh doanh, y học, luật, hàng không, và dịch vụ khách hàng.