Những địa điểm hay đến ở  Các nước Ả rập Thống Nhất

Các khóa học Tiếng Ả Rập tại Dubai với Language International
học Tiếng Ả Rập
Dubai

4 trường học, 32 khóa học chọn

Các khóa học Tiếng Ả Rập tại Abu Dhabi với Language International
học Tiếng Ả Rập
Abu Dhabi

1 trường học, 22 khóa học chọn

Các khóa học Tiếng Ả Rập tại Dubai với Language International
Các khóa học Tiếng Ả Rập tại Abu Dhabi với Language International
Các khóa học Tiếng Ả Rập tại Sharjah với Language International

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Ả Rập

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Ả Rập nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Ả Rập tổng quát

Các khóa học tiếng Ả Rập tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Ả Rập của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Ả Rập chuyên sâu !in !region có trung bình 30 tiết/tuần.

Ôn tập kiểm tra

Các khóa học chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Ả Rập

Các khóa học luyện thi tiếng Ả Rập dành cho những học viên muốn chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Ả Rập để nâng cao triển vọng công việc hoặc để được nhập học vào một trường đại học.

Chuyên nghiệp

Các khóa học tiếng Ả Rập chuyên sâu

Các khóa học tiếng Ả Rập chuyên ngành là dành cho các chuyên gia, những người muốn học tiếng Ả Rập ở một khu vực cụ thể, chẳng hạn như kinh doanh, y học, luật, hàng không, và dịch vụ khách hàng.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Ả Rập đặc biệt

Các khóa học tiếng Ả Rập chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Ả Rập và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.


Câu hỏi & câu trả lời

Có câu hỏi? Hãy nhận câu trả lời từ nhân viên và cựu sinh viên Language International.

Đặt câu hỏi
Xem Bản dịch

"Do you know what type of visa the student would need for this course?"

Frida Test, sinh viên từ Hoa Kỳ
Marisha Kozlova, nhân viên PRIVET! Russian Language School
Any official visa works to register, whether residence or visit.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"The student would like to know whether you would be able to help him get a visa for more than 1 month? Do you know what type of visa he would need? Would he need supporting documents from you?"

Frida Test, sinh viên từ Hoa Kỳ
Evgeny Sokolov, nhân viên Americana School
Unfortunately, we are unable to provide or process any visas for students. Mr. Jalang would have to check with the UAE embassy / consulate in the country he is in regarding the visa requirements based on his nationality. Visit visas are usually offered at the airport for many nationalities. He will need to check if his nationality is among them. If the UAE visa requires a document proving his enrolment at ALC. We can issue a letter after registration is made and we have received the payment to ensure that he is a student at our centre. This letter may be a supporting document, if the consulate requires and confirms this. We suggest a good and immediate follow-up in case the process took time with the authorities.
Là hữu ích không?