Những địa điểm hay được lựa chọn

Limerick
học Tiếng Gaelic
Limerick

1 trường học, 22 khóa học chọn

Dublin
học Tiếng Gaelic
Dublin

1 trường học, 14 khóa học chọn

Cork
học Tiếng Gaelic
Cork

1 trường học, 14 khóa học chọn

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Gaelic

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Gaelic nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Gaelic tổng quát

Các khóa học tiếng Gaelic tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Gaelic của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Gaelic chuyên sâu !in !region có trung bình 30 tiết/tuần.

Chuyên nghiệp

Các khóa học tiếng Gaelic chuyên sâu

Các khóa học tiếng Gaelic chuyên ngành là dành cho các chuyên gia, những người muốn học tiếng Gaelic ở một khu vực cụ thể, chẳng hạn như kinh doanh, y học, luật, hàng không, và dịch vụ khách hàng.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Gaelic đặc biệt

Các khóa học tiếng Gaelic chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Gaelic và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.