Những địa điểm hay được lựa chọn

Các khóa học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul với Language International
học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Istanbul

4 trường học, 35 khóa học chọn

Các khóa học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tại İzmir với Language International
học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
İzmir

3 trường học, 13 khóa học chọn

Các khóa học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tại Adalia với Language International
học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Adalia

2 trường học, 9 khóa học chọn

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tổng quát

Các khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ chuyên sâu !in !region có trung bình 30 tiết/tuần.

Ôn tập kiểm tra

Các khóa học chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Các khóa học luyện thi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ dành cho những học viên muốn chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Thổ Nhĩ Kỳ để nâng cao triển vọng công việc hoặc để được nhập học vào một trường đại học.

Kinh doanh

Khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ thương mại

Các bài học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ một đối một là dành cho giám đốc điều hành kinh doanh và các chuyên gia, những người muốn học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ càng nhanh càng tốt với những bài học tùy chỉnh và một giáo viên tiếng Thổ Nhĩ Kỳ riêng.

Chuyên nghiệp

Các khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ chuyên sâu

Các khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ chuyên ngành là dành cho các chuyên gia, những người muốn học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ở một khu vực cụ thể, chẳng hạn như kinh doanh, y học, luật, hàng không, và dịch vụ khách hàng.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt

Các khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.