2 trường học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tốt nhất trong Adalia  năm 2019 (1,610,743 ₫)

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tổng quát

Các khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ chuyên sâu trong Adalia  có trung bình 30 tiết/tuần.