Những địa điểm hay đến tại  Hoa Kỳ

Các khóa học Tiếng Anh tại New York với Language International
học Tiếng Anh
New York

25 trường học, 377 khóa học chọn

Các khóa học Tiếng Anh tại San Diego với Language International
học Tiếng Anh
San Diego

19 trường học, 358 khóa học chọn

Các khóa học Tiếng Anh tại Los Angeles với Language International
Các khóa học Tiếng Anh tại San Diego với Language International
Các khóa học Tiếng Anh tại San Francisco với Language International
Các khóa học Tiếng Anh tại Santa Barbara với Language International
Xem tất cả các vùng tại California »
Các khóa học Tiếng Anh tại Miami với Language International
Các khóa học Tiếng Anh tại Orlando với Language International
Các khóa học Tiếng Anh tại Fort Lauderdale với Language International
Các khóa học Tiếng Anh tại Boca Raton với Language International
Xem tất cả các vùng tại Florida »
Các khóa học Tiếng Anh tại New York với Language International
Các khóa học Tiếng Anh tại Brooklyn với Language International
Các khóa học Tiếng Anh tại Bronxville với Language International
Các khóa học Tiếng Anh tại Cornwall-on-Hudson với Language International

Cornwall-on-Hudson

1 trường học, 1 khóa học

Xem tất cả các vùng tại Tiểu bang New York »
Các khóa học Tiếng Anh tại Boston với Language International
Các khóa học Tiếng Anh tại Cambridge với Language International
Các khóa học Tiếng Anh tại West Newton với Language International
Các khóa học Tiếng Anh tại Honolulu với Language International
Xem tất cả các vùng tại  Hoa Kỳ »

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Anh

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Anh nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Anh tổng quát

Các khóa học tiếng Anh tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Anh của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Anh chuyên sâu !in !region có trung bình 30 tiết/tuần.

Em

Khóa học tiếng Anh cho trẻ em

Khóa học tiếng Anh cho trẻ em này là lý tưởng cho trẻ em từ 8 tới 12 tuổi và thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi có nhu cầu học tiếng Anh vào mùa hè. Có các khóa học 4 - 8 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Anh cho trẻ em có trung bình 30 tiết/tuần.

Ôn tập kiểm tra

Các khóa học chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Anh

Các khóa học luyện thi tiếng Anh dành cho những học viên muốn chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Anh để nâng cao triển vọng công việc hoặc để được nhập học vào một trường đại học.

Kinh doanh

Khóa học tiếng Anh thương mại

Các bài học tiếng Anh một đối một là dành cho giám đốc điều hành kinh doanh và các chuyên gia, những người muốn học tiếng Anh càng nhanh càng tốt với những bài học tùy chỉnh và một giáo viên tiếng Anh riêng.

Đào tạo giáo viên

Các khóa học đào tạo giáo viên tiếng Anh

Các khóa đào tạo giáo viên tiếng Anh là dành cho giáo viên quan tâm đến việc giảng dạy tiếng Anh ở nước ngoài. Có một nhu cầu to lớn cho giáo viên đủ chuyên môn tiếng Anh trên toàn thế giới với các cơ hội việc làm trong chỉ về từng quốc gia trên toàn cầu.

Chuyên nghiệp

Các khóa học tiếng Anh chuyên sâu

Các khóa học tiếng Anh chuyên ngành là dành cho các chuyên gia, những người muốn học tiếng Anh ở một khu vực cụ thể, chẳng hạn như kinh doanh, y học, luật, hàng không, và dịch vụ khách hàng.

Học tập và làm việc

Làm việc và nghiên cứu bằng các chương trình tiếng Anh

Các chương trình làm việc-nghiên cứu là dành cho người lớn những người muốn học tiếng Anh và tích lũy kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp cùng một lúc.

Chuyên môn

Các khóa học tiếng Anh đặc biệt

Các khóa học tiếng Anh chuyên biệt là dành cho những người muốn học tiếng Anh và tham gia vào các hoạt động như thể thao, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động khác.


Câu hỏi & câu trả lời

Có câu hỏi? Hãy nhận câu trả lời từ nhân viên và cựu sinh viên Language International.

Đặt câu hỏi
Xem Bản dịch

"Do you have a maximum age for students?"

Dyan Test, sinh viên từ Hoa Kỳ
No we don't.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Is it possible for a student on a tourist visa to book a 4-month course?"

Bruna Messias, sinh viên từ Brazil
Yes this is possible.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Can you waive the express mailing fee if the student is living locally? Also, can you advise on how a student changes their visa status from 'tourist' to 'student'?"

Ana Rocha, nhân viên inlingua
There will not be any express fee as we’ll mail it to DHS. The student has to be in the US for at least 3 months and has to apply at least 45 days before the I94 expires. The process will take minimum 3-4 mos and it can be up to 7-8 months. In the meantime student cannot study or leave the country
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Can a student apply for a student visa for the semi-intensive course?"

Yes, he SHOULD apply for the student visa as ELS’s Semi-Intensive Program is considered to be an “academic program” per number of hours per week. Therefore, foreign visitors who enter the US with the primary purpose of study in this program are recommended to apply for the appropriate student visa.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"If a student has a tourist visa, can she take miss one hour lesson per week to stay within the tourist visa study guidellines?"

Dyan Test, sinh viên từ Hoa Kỳ
Yes, she has the option of taking the regular ELS course, with one day of the week as an optional day.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Is your school officially recognised by the Saudi Arabian Cultural Mission (SACM)? And is it possible for a student to initially pay their course fees and then apply for sponshorship from SACM?"

Language Systems , nhân viên Language Systems International
Yes the schools is officially recongised by SACM. As for payment, the student will need to study and pay for their school at least 4 month (16 weeks) before SACM will approve the scholarship. Also, students will need to start their application for SACM scholarship befoire they start classes in our school.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Is it possible to study 15 hours a week on a tourist visa?"

Cristian Restrepo Trujillo, sinh viên từ Colombia
Yes it is.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Can a student be issued with an I-20 if they wish to study for 52 weeks? Also, what are the requirements?"

Bruna Messias, sinh viên từ Brazil
Yes, the student can be issued an I-20 for 52 weeks of study. We will need the following to make the I-20: - Copy of student's passport - A recent bank statement(must have at least $3000 USD) - Application (including student's email for communication only after the student begins classes at Connect) - Payment for the fees listed - Address in the student's home country where the I-20 documents can be sent via FedEx STREET ADDRESS: APARTMENT/UNIT: CITY: STATE/PROVINCE: POSTAL CODE: COUNTRY: TELEPHONE NUMBER:
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Is it possible for a student to take a 17-hour course and not require an I-20?"

Yes. A student can take a 17-hour course without requiring an I-20.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Does a student require an F1 visa to study a semi-intensive course?"

Yes
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"What does ELS need to receive before it can issue an I-20?"

Julio Cesar Montes, sinh viên từ Cuba
ELS will need to receive the completed proof of funds form first.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Can you issue an I-20 for a student for 48 weeks?"

Yes we can issue an I-20 for this student for 48 weeks, and yes we can send it to them as long as the shipping is paid for first.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"If a student has a green card and lives in the US, do they require Insurance to attend ELS?"

Dyan Test, sinh viên từ Hoa Kỳ
ELS requires all students to have health insurance. Our insurance is not eligible to green card holders, so they would need to organise their own.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Does a student require an F1 student visa for the Elementary 16-week course?"

The student does not require an F1 visa, but if he does apply for one, he needs our I-20 and acceptance letter.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Do transfer students require an I-20?"

Dyan Test, sinh viên từ Hoa Kỳ
Transfer students do not need a new I-20 when they apply because their current I-20 will be released to LSI. They will only need a transfer form and acceptance letter. Then once the students have successfully started the program at LSI, they will be issued a new LSI I-20 which will maintain their student status. However, please make sure previous to the application that the student's I-20 is *in status and are eligible to transfer*. Otherwise, students will not be able to register as transfer students.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"What courses are available to students that are not holders of a student visa?"

Students that are not holders of a student visa can only participate in part time courses - 15 hours or less.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Will you accept students from Venezuela? If so what is the procedure?"

Yes we can. We are familiar with CADIVI. We are happy to help students with the necessary documents needed to get the scholarship. We provide an acceptance letter and a verification of enrollment letter which outlines the students class schedule, and a description of the courses. Typically, the student would be responsible for translating all the documents/information into Spanish and we would sign off on it.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Can you send I-20 documents to a prospecitve student in Saudi Arabia?"

Yes this is possible?
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Will a student incur additional fees if they require extra documents for CADAVI?"

Ana Rocha, nhân viên inlingua
No they will not.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Can a student with a J1 visa transfer to an F1 from within the US - or does she have to return to China to re-apply?"

Our ELS center might be able to advise this student on the transfer process. However, she would not be legally permitted to study until the entire visa transfer process is completed. It is not legal to study during the pending process and it can sometimes take over 4 months. So if Ms. Chen wants to do the process within the US, we can recommend that she go and get assistance directly from the ELS Center. However, if she doesn’t want to wait for many months without being permitted to study, she would want to consider going back to China and applying for the visa there.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"What are the visa requirements to study at ELS?"

Farid Mahmoud, sinh viên từ Ả Rập Saudi
ELS recommends that all of our students enter the country with an F-1 student visa. Current government regulations state that all foreigners who enter the United States for the primary purpose of study must have an F-1student visa. The immigrations officer at the point of entry will be the person who decides if a foreign visitor is eligible to enter the country. There could be serious problems for an individual who attempts to enter the country on a tourist visa if the point of entry officer determines that the primary reason for their entry into the country is not that of a tourist. This is not to say that someone who legitimately enters the United States on a tourist visa cannot study with ELS. The determining factor for Immigration and ELS is the primary reason the foreign visitor is entering into this country. If it is clear that the individual is truly in the country for tourism, then they may be eligible to study for a limited time in most any of our programs, however there can be no academic credit given for the course take
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"When do you need an ESTA?"

Joël Roche, sinh viên từ Pháp
The ESTA is for tourists (not for students.) ELS recommends that all of our students enter the country with an F-1 student visa. Current government regulations state that all foreigners who enter the United States for the primary purpose of study must have an F-1student visa. The immigrations officer at the point of entry will be the person who decides if a foreign visitor is eligible to enter the country. There could be serious problems for an individual who attempts to enter the country on a tourist visa if the point of entry officer determines that the primary reason for their entry into the country is not that of a tourist. This is not to say that someone who legitimately enters the United States on a tourist visa cannot study with ELS. The determining factor for Immigration and ELS is the primary reason the foreign visitor is entering into this country. If it is clear that the individual is truly in the country for tourism, then they may be eligible to study for a limited time in most any of our programs, however there can be no academic credit given for the course taken.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Will you accept a student who will be starting a 4-week course a week late?"

Dyan Test, sinh viên từ Hoa Kỳ
Yes, the Houston Clear Lake center will accept this student. Please make sure that he and his family fully understand the disadvantages of the late start. He will be starting 1 week behind the other students and it will be challenging for him. *Also, the state of Texas has VERY strict immunization regulations. So Tadeusz will need to have the completed required Meningitis vaccination forms when he arrives at the center. He will NOT be permitted to study without them. ELS sends these forms in the student welcome package. You can also access them in the downloads section of SuperService. You just need to go to the USA “center specific” health and immunization forms. The one for Texas centers is the VERY first one at the top.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Can you provide clarification regarding Visas required at ELS?"

liateresa zenere, sinh viên từ Ý
Visa Classification Quick Reference Chart ELS PROGRAM Recommended Visa Form I-20 Issued? Classification Description of Stay in the USA · English for Academic Purposes · General English · Semi-Intensive English · The Complete Prep Program for the TOEFL® iBT · Business English Program · CELTA Teacher Training Certificate Program Student Visa (F-1) Yes These are full-time courses of study designed for language students with educational and/or professional objectives, e.g. preparing for college or university study. During this person's stay in the USA, he/she would be considered a student taking a full course of study. · Youth Programs · Summer in New York City at ELS/Juilliard · American Explorer Tourist Visa or Visa Waiver No These programs are designed for individuals who are visiting the USA with the intention of spending the majority of their time engaged in recreational activities outside of classes, such as shopping, sports, leisure and tourism. During this person's stay, he/she would be considered to be a camper participating in a camp, or a visitor participating in a recreational program including some language classes. The individual would not be considered a student taking a full course of study. · Super-Intensive English · English for Executives Student Visa (F-1) or Business Visa (B-1) or Visa Waiver (WB) Yes These specialized training programs are designed for company-sponsored business professionals. During this person's stay, he/she would be considered to be a professional engaging in business training. Any of the above Other Visa Types No Individuals who are going to the USA for purposes other than study, business or tourism with another visa may be able to study on a part-time or full-time basis at ELS during their stay. Direct questions to Central Admissions. While in the USA, this person would be engaged in an activity other than study, tourism, or business and taking some classes incidental to that status. Full Time study by spouses (F-2) of an F-1 visa holder should seek to enter with an F-1 visa or change status to F-1.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Although you are not accepting Saudi students, will you accept an American student of Saudi descent? She has a US passport."

Yes this is fine since the student is an American citizen.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"If a student has 2 months left on his passport, can he apply for a visa with that passport and then take another one? Can the student go on a tourist visa in June, leave after 3 months and then re-enter on a student visa?"

Bruna Messias, sinh viên từ Brazil
The student would need to check with US Embassy regarding applying for a visa on his current passport. The Semi-Intensive Program is considered an academic program and any foreign visitor entering the US with the primary purpose of study should have the appropriate student visa. This is not to say that a student legitimately entering for tourism cannot study with ELS for a limited time. However the visa for entry should match the foreign visitor’s primary purpose of entering the US In summary, when the student enters the US to study, he must have the correct visa.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Can you advise on the conditions when a student needs to apply for an F1 or an F2 visa?"

Visa Classification Quick Reference Chart ELS PROGRAM Recommended Visa Form I-20 Issued? Classification Description of Stay in the USA · English for Academic Purposes · General English · Semi-Intensive English · The Complete Prep Program for the TOEFL® iBT · Business English Program · CELTA Teacher Training Certificate Program Student Visa (F-1) Yes These are full-time courses of study designed for language students with educational and/or professional objectives, e.g. preparing for college or university study. During this person's stay in the USA, he/she would be considered a student taking a full course of study. · Youth Programs · Summer in New York City at ELS/Juilliard · American Explorer Tourist Visa or Visa Waiver No These programs are designed for individuals who are visiting the USA with the intention of spending the majority of their time engaged in recreational activities outside of classes, such as shopping, sports, leisure and tourism. During this person's stay, he/she would be considered to be a camper participating in a camp, or a visitor participating in a recreational program including some language classes. The individual would not be considered a student taking a full course of study. · Super-Intensive English · English for Executives Student Visa (F-1) or Business Visa (B-1) or Visa Waiver (WB) Yes These specialized training programs are designed for company-sponsored business professionals. During this person's stay, he/she would be considered to be a professional engaging in business training. Any of the above Other Visa Types No Individuals who are going to the USA for purposes other than study, business or tourism with another visa may be able to study on a part-time or full-time basis at ELS during their stay. Direct questions to Central Admissions. While in the USA, this person would be engaged in an activity other than study, tourism, or business and taking some classes incidental to that status. Full Time study by spouses (F-2) of an F-1 visa holder should seek to enter with an F-1 visa or change status to F-1
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Is there a ban for students from Saudi Arabia?"

No.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"Can a student study for 52 weeks on a tourist visa?"

Elman Sofiyev, nhân viên SOLEX College
No, they will need a student's visa.
Là hữu ích không?