Trường học Tiếng Anh tốt nhất ở Phoenix  năm 2020 (2,915,444 ₫)

Trường học Tiếng Anh được đánh giá gần đây quanh Phoenix

Arizona Language Center

Tôi lấy niềm vui lớn trong tham dự các khóa học tiếng Anh, tất cả mọi người với người mà tôi đã tiếp xúc, tôi đang nói về đội ngũ giảng viên và việc quản lý, đã được duyên dáng và rất chuyên nghiệp. Họ cung cấp cho tôi với thông tin do đó tất cả mọi... more


CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Anh

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Anh nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Anh tổng quát

Các khóa học tiếng Anh tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Anh của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Anh chuyên sâu ở Phoenix  có trung bình 30 tiết/tuần.

Ôn tập kiểm tra

Các khóa học chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Anh

Các khóa học luyện thi tiếng Anh dành cho những học viên muốn chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Anh để nâng cao triển vọng công việc hoặc để được nhập học vào một trường đại học.