Những địa điểm hay đến ở  Thái Lan

Các khóa học Tiếng Anh tại Bangkok với Language International
học Tiếng Anh
Bangkok

3 trường học, 31 khóa học chọn

Các khóa học Tiếng Anh tại Chiang Mai với Language International
học Tiếng Anh
Chiang Mai

2 trường học, 18 khóa học chọn

Các khóa học Tiếng Anh tại Bangkok với Language International
Các khóa học Tiếng Anh tại Chiang Mai với Language International
Các khóa học Tiếng Anh tại Pa Tong với Language International
Các khóa học Tiếng Anh tại Ko Samui với Language International

CÁC LOẠI KHÓA HỌC Tiếng Anh

Bạn đang tìm kiếm loại khóa học tiếng Anh nào?

Tổng Quát

Khóa học tiếng Anh tổng quát

Các khóa học tiếng Anh tổng quát dành cho người lớn những người muốn cải thiện các kỹ năng nói, nghe, đọc, và viết bằng tiếng Anh của họ. Hầu hết các khóa học của chúng tôi dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Có các khóa học 2 - 48 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Anh chuyên sâu !in !region có trung bình 30 tiết/tuần.

Ôn tập kiểm tra

Các khóa học chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Anh

Các khóa học luyện thi tiếng Anh dành cho những học viên muốn chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Anh để nâng cao triển vọng công việc hoặc để được nhập học vào một trường đại học.

Kinh doanh

Khóa học tiếng Anh thương mại

Các bài học tiếng Anh một đối một là dành cho giám đốc điều hành kinh doanh và các chuyên gia, những người muốn học tiếng Anh càng nhanh càng tốt với những bài học tùy chỉnh và một giáo viên tiếng Anh riêng.


Câu hỏi & câu trả lời

Có câu hỏi? Hãy nhận câu trả lời từ nhân viên và cựu sinh viên Language International.

Đặt câu hỏi
Xem Bản dịch

"The Student is from Switzerland and he is interested if he can get a Visa if he is taking the course for 12 weeks? Could you send me further information on this?"

Katrin katrin, sinh viên từ Đức
Rattanaporn Pimsuwan, nhân viên Patong Language School
We can assist the student in obtaining an ED visa to study with us if he studies for 12 weeks. We would prepare the visa application paperwork and then post it to him so he can apply at a Thai embassy/consulate. Please do note that it takes around 4-6 weeks to get the letter from the Ministry of Education plus you have to account for extra postage time (for him to send documents to us and for us to send the final paperwork to him). If that's going to take too long for him, he could instead apply for a tourist visa at a Thai embassy/consulate before he comes here, which will give him 60 days plus he can extend it a further 30 days when in Phuket - giving him 3 months in total.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"How long does it take to prepare visa documents?"

riccardo falsetta, sinh viên từ Ý
Rattanaporn Pimsuwan, nhân viên Patong Language School
It takes around 1 month to prepare all the documents for an ED visa, so I would recommend that he enrols as soon as possible to ensure he is able to apply for the visa before he leaves.
Là hữu ích không?
Xem Bản dịch

"When is high season in Phuket?"

Grégory Lamblot, sinh viên từ !country
Rattanaporn Pimsuwan, nhân viên Patong Language School
March is in high season, so 2 weeks will be charged at the high season rate. April-May is low season in Phuket, so the remaining 6 weeks would be charged at the low season rate.
Là hữu ích không?