Lọc kết quả


-
-
Khóa học tiếng Anh cho trẻ em ở Alicante này là lý tưởng cho trẻ em từ 8 tới 12 tuổi và thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi có nhu cầu học tiếng Anh vào mùa hè. Có các khóa học 4 - 8 tuần. Hầu hết các khóa học tiếng Anh cho trẻ em ở Alicante có trung bình 30 tiết/tuần.
Sắp xếp theo: Phù hợp nhất
Nhận xét của sinh viên: Iberian Camps

Alicante, Tây Ban Nha

Iberian Camps
Thời lượng: 2 - 3 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 11 - 17 tuổi
bắt đầu vào
52,146,382 ₫
Nhận xét của sinh viên: IBERIAN CAMPS

Alicante, Tây Ban Nha

IBERIAN CAMPS
Thời lượng: 1 - 2 tuần
Buổi/tuần: 18
Độ tuổi: 12 - 17 tuổi
bắt đầu vào
26,018,355 ₫
Nhận xét của sinh viên: ISC SPAIN

Alicante, Tây Ban Nha

ISC SPAIN
Thời lượng: 1 - 4 tuần
Buổi/tuần: 20
Độ tuổi: 13 - 17 tuổi
bắt đầu vào
33,620,693 ₫

*Đơn giá có thể thay đổi do tỷ giá hối đoái mà không cần báo trước.